Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mulldusen

Mulldusens topp, Mullhögaklin, ligger 540 meter över havet.

Bakom den röda stugan avtecknar sig en granbeklädd kulle.

Berget bakom Purula. Foto Dick Östberg.

Mulldusen består av en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och som avgränsas av branter och lodytor i öster och väster. I syd, sydöst utbreder sig sluttningar som är mer eller mindre blockrika. Berggrunden består till störst del av granit men här finns även inslag av hyperitdiabas, vilket ger förutsättningar för en mer krävande flora.

Skogen i sluttningarna består av gran med ett visst inslag av äldre löv, framförallt asp. Det är i dessa sluttningar effekterna av hyperiten i kombination med rörligt markvatten blir synliga.

Djur och växter

I området har elva olika rödlistade arter påträffats. En av dessa är laven långt broktagel, Bryoria tenius, som endast finns på ett 40-tal lokaler i landet, varav cirka hälften finns i Värmland.

Anordningar

Finnskogleden går igenom delar av reservatet och en led ansluter till utkiksplatsen på Mullhögaklint. Utkiksplatsen, som ligger på den norska sidan invid reservatet, ger en fantastisk utsikt över sjön Röjden och de svensk/norska finnskogarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta mer än högst ett dygn på samma ställe,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris,
 • skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger,
 • klättra i boträd, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsla spår eller att göra inskrift,
 • rida eller cykla,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet eller liknande,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 49 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun. Cirka 2,5 kilometer nordväst om Röjdåfors. Reservatet nås via Finnskogsleden, vandringsleden som går mellan Morokulien och Trysil.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss