Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Höljberget

Det är en upplevelse att bege sig till en naturskog som Höljberget. Bergets krön ligger på 540 meter över havet och sluttar starkt mot öster ned mot vattendraget Höljan.

Översilad mark framför barrskog.

Barrskog i sluttning. Foto Johanna Malmgren.

I området, som räddades i sista stund undan avverkning vintern 1994-95, finns många gamla träd som är cirka 100-150 år eller äldre. Reservatet bildades för att bevara ett naturskogsområde med karaktäristisk vegetation och en rik flora av mossor, lavar och svampar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Smal remsa av öppen skog som bildats genom att träd fallit.

Glänta med omkullfallna träd i sluttning. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

I reservatet möter du hänglavsprydda granar och örtrika marker med kransrams, torta och orkidéer som jungfru Marie nycklar, spindelblomster och knärot.

I den branta östsluttningen ligger stora mängder döda träd vilket är en starkt bidragande orsak till den artrika svamp-, lav- och mossfloran. Det finns även en stor andel döda stående träd vilka hyser en mängd spännande insekter. De i sin tur uppskattas bland annat av hackspettar. Den tretåiga hackspetten har en fristad vid Höljberget och spår av dess födosök syns på mängder av granar i området.

Linnean är en liten skir rosa blomma.

Linnea. Foto Johanna Malmgren.

Närbild på lav.

Norsk näverlav (Platismatia norvegica) på gammal grankvist.Foto: Björn Ehrenrot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t.ex. uppehålla sig vid bo,
  • släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon.
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området för t.ex. undervisning, turism eller naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun, vid byn Bastuknappen nära norska gränsen. Kör väg 62 mot Trysil. Cirka 8 kilometer efter Höljes tar man av mot Bastuknappen. Kör grusvägen mot Bastuknappen cirka 11 kilometer där en skogsbilväg tar av norrut till Höljberget. Vid avfarten in på skogsbilvägen finns en vägbom som kan vara stängd vid tjällossning, övrig tid är den öppen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss