Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Måns-Olasberg

Här har människans brukande av markerna pågått länge och skapat variation och artrikedom.

Träbänk på utsiktsplats på toppen av Måns-Olasberg.

Utsikt mot väster från Måns-Olasberg. Foto: Jan Wirtberg.

I områdets brukade delar finns kulturspår i form av svedjebruk, odlingsrösen, slåttermarker och ängsväxter. Medan naturskogens många störningskänsliga arter har överlevt i de mer otillgängliga delarna.

Från gårds­tunet är utsikten söderut milsvid.

Naturreservatet bildades för att bevara och vårda en örtrik, lövrik grannaturskog, en skogstyp som idag är mycket ovanlig. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

I naturreservatet finns gamla träd och döda stammar i olika nedbrytningsstadier som gynnar allt från mossor, svampar och lavar till insekter och fåglar. Här trivs lunglav, skrovellav, ullticka, veckticka och den nordliga högörten fjälltolta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och snäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon, förutom på befintlig skogsbilväg och vid terrängtransport av fälld älg, förutsatt att spårbildning ej sker.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 73 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss