Niklasdals lövskog

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gynnsam för ovanliga växter och djur.

Visar naturreservatsskylt

Niklasdals lövskog är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att:

  • Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen.
  • Skada eller föra bort döda träd och vindfällen.
  • Gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning.
  • cykla
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.
  • Rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 12 Hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Karlstads kommun

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss