Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kackerudsmossen

Med lite tur kan man få se orrspel och höra ljungpipare och storspov som häckar här.

Kvällssolen färgar myren röd.

Höljor och småtallar på Kackerudsmossen. Foto Lars Furuholm.

Naturreservatet Kackerudsmossen bildades för att bevara en värdefull naturmiljö i form av ett typiskt exempel på en högmosse med den biologiska mångfald som hör till högmossar.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddande områden, Natura 2000.

Djur och växter

I mossens höljor (vattensamlingar mellan tuvorna) dominerar dystarr, kallgräs, ullvitmossa, flytvitsmossa och rufsvitmossa. På tuvorna växer de karaktäristiska arterna rostvitmossa, rubinvitmossa, ljung, rosling, tuvull och tuvsäv.

Vid Kackerudsmossen, som är omgivet av barrskog, finns häckande ljungpipare och storspov. Kackerudsmossen utgör en plats för orrspel vilket är intressant för fågelskådare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och ved- och marksvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 90,3 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, ca 7 km sydväst om Borgvik. Svårtillgängligt.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss