Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta Länsstyrelsen Värmland på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk) * (obligatorisk)
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk)


Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.

Här beskriver vi det innehåll som inte är tillgängligt.

 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på webbplatsen har ett antal tillgänglighetsbrister som gör det svårt för hjälpmedel att förstå vissa syften och funktioner. Dialog pågår med vår leverantör Sitevision för att åtgärda dessa brister.

 • Sökförslagen som visas när man skriver text i sökfältet är inte maskinläsbart kopplade till fältet och förmedlas inte till uppläsande hjälpmedel.
 • Listan med förslag är inte maskinläsbart kopplad till sökfältet och förmedlas inte till hjälpmedel. Om användaren råkar trycka en piltangent fylls inmatningsfältet av en lång text utan förvarning.
 • Klick på filtreringslänkarna ändrar sökresultatet men det förmedlas inte till hjälpmedel.
 • Klick på länken ”Relevans” visar eller döljer en lista med alternativ, men det förmedlas inte till hjälpmedel.

Interaktiva kartor på sidorna under Besöksmål

Den interaktiva kartan på alla sidorna under rubriken Besöksmål och kartan ”Sök via kartan” under fliken Besöksmål är inte tillgänglig. Länsstyrelsen arbetar med att uppgradera kartan och bristerna i tillgänglighet. Det är ett arbete som beräknas pågå under år 2022–2024.

 • Bilder i kartan saknar alt-text
 • Funktionerna i kartan är inte åtkomlig med tangentbord
 • De interaktiva knapparna, till exempel för att zooma i kartan eller använda lagerlistan saknar eller har felaktiga roller vilket gör att uppläsande hjälpmedel inte uppfattar kartans funktionalitet korrekt.
 • I funktionen Lagerlista i dialogen "Sök via karta" saknar sökfältet en synlig ledtext eller ifyllnadsanvisning utöver platshållare.
 • I funktionen ”lagerlistan” i kartan saknar många komponenter maskinläsbara roller, och i förekommande fall, värden.
 • Vid 200% textstorlek ryms inte rubrikerna i fönstren Lagerlista, Teckenförklaring och "Om kartan" i den grå bakgrunden utan större delen av texten blir vit mot vit.

Bildkarusell

På vissa sidor finns en bildkarusell för att växelvis visa bilder.

 • De små cirklarna i nederkant av bildkarusellen uppfattas inte av uppläsande hjälpmedel.

Länsstyrelsens leverantör, Sitevision, kommer att åtgärda denna brist i kommande uppdatering av webbplatsen.

Youtube-spelare

Länsstyrelsen använder en inbäddad Youtube-spelare för att visa filmer på vissa sidor. Det pågår ett arbete att ersätta Youtube med annan mer tillgänglig videospelare.

 • Filmklipp som publicerats på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • På vissa filmer kan tangentbordsfokus ha för dålig kontrastverkan.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.​

Brister i dokument

Dokument publicerade i PDF-format kan ha tillgänglighetsproblem.
Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. Detta gäller i synnerhet äldre publikationer.

Även dokument som kommer från vårt ärendehanteringssystem Platina har flera brister i tillgängligheten, eftersom systemet skapar skrivskyddade PDF-filer som inte får ändras.

 • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
 • Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana.
 • Utgivna författningar (PDF-dokument) har alla textstycke "Utkom från trycket" som tolkas som bild och saknar då alternativtext för figurer.
 • Även blanketter i PDF- eller Word-format kan ha felaktig läsordning och vara felaktigt taggade eller sakna textalternativ.

Kartberättelser - Story maps

Storymaps innehåller funktioner med bristande tillgänglighet. Under 2022–2023 kommer arbete att pågå för att åtgärda bristerna.

 • All funktionalitet i storymaps går inte att nå med tangentbord.
 • Det finns bristande kontrastverkan i vissa komponenter.
 • All funktionalitet är inte korrekt uppmärkt i kod vilket kan göra det svårt för uppläsande hjälpmedel att förstå.

Google Maps

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Övriga brister på webbplatsen

På vissa sidor finns det länkar där samma länktext används för olika destinationer. Det gäller till exempel ingångssidor som listar länkar till undersidor som samtidigt även listas i navigeringsmeny.

Förbättring av tillgängligheten 

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för uppladdade dokument. Blanketter i PDF som används vid ansökan eller anmälan vid olika tjänster blir färre i antal. Vid gällande redogörelse är det färre än tjugo aktiva blanketter på webbplatsen. Ett fåtal blanketter som används är från en annan myndighet eller organisation vilka vi inte i dagsläget kan tillgänglighetsanpassa. Gäller till exempel blanketter för ersättning vid viltskador. Majoriteten av våra tjänster är e-tjänster eller HTML-formulär på webbplatsen.

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Vi prioriterar åtgärder utifrån vilka dokument som är mest aktiva och aktuella på vår webbplats.

Vi kommer att fortsätta förenkla texterna på webbplatsen.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.

Senaste bedömningen av webbplatsens innehåll gjordes 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 9 oktober 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss