Sibberön

Vandra mellan Vålön, Kalvön och Sibberön.

Sibberön

Rastplats med sjöutsikt. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Området består egentligen av tre större öar: Sibberön och Köjan som hänger ihop genom ett smalt näs och Kalvön samt några mindre holmar och skär. De stora öarna täcks av varierande skogsbestånd. Tall dominerar i stora delar av området men rikligt inslag av både björk och gran förekommer.

Sommartid går passagerarbåt från Vålösundet till brygga vid Vålön och Kalvön. Sibberön och Köjan sammanbinds med Kalvön och Vålön via gångbroar, en vandring om ca 4 km. Information om båtturer med mera finns på Visit Värmlands webbplats.

Båtturer på Vänern, Vist Värmland Länk till annan webbplats.

På delar av Sibberön har odling och bosättning tidigare förekommit. Odlingsmarkerna är nu igenväxta med granskog. Betesdrift har tidigare sannolikt berört huvudparten av området. Lite varstans utefter stränderna förekommer bestånd av hällmarks­tallskog med knotiga, skulpturala trädindivider. Omfattande lövsko­gar finns främst på Köjan. Här och var förekommer strandsediment i form av vallar och sandfält.

Ett hot om avverkning av skärgårdsöarnas skogar gjorde att de flitigt besökta öarna skyddades 1979. Året efter bildades Värmlandsskärgårdens naturreservat som numera gränsar till Sibberön i öster och väster. Området betecknas som riks­intresse för rörligt friluftsliv och har länge varit fritidsområde för regionens befolkning. Utöver värdet som friluftsmiljö finns på öarna värdefulla livsmiljöer för växt‑ och djurliv. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller genom närgången fotografering,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur göra upp eld annat än på särskilt iordningställda och anvisa­de platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta längre än 2 nätter i sträck utan tillstånd av förvalta­ren,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspela­re eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: ca 95 hektar landyta

Markägare: Staten och Kristinehamns kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss