Krokstadön

Naturreservatet bildades för att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, gamla tallar, samt att det finns byggnader med lokal historik.

Vy från vatten, Krokstadön. Foto Linda Stöberg

På en av öarna, Krokstadön, finns byggnader med lokal historik. Naturreservatet ligger i både Arvika och Kils kommun och gränsar dessutom mot Grums kommun.

Större delen av det 929,1 hektar stora reservatet utgörs av vatten och 211,5 hektar av området är skogsmark.

Djur och växter

Området har länge varit känt för sin vackra natur och höga naturvärden. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, vilka är viktiga för många arter som till exempel skogsduva och olika insekter samt lavar, mossor och svampar. Det finns också gamla tallar som är viktiga för häckande fåglar och insekter som raggbock och reliktbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och
    omkullfallna träd, och buskar
  • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling)
  • elda ute på öarna annat än på anvisad plats
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
    samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: drygt 929 hektar

Markägare: Privat, Staten, Kyrkan

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Kil och Arvika kommun, 5,5 kilometer väster om Högboda. Krokstadön är ett reservat som du når bäst med båt. Öarna kräver båt för besök och vägen är bommad till landdelen. Parkeringsplats saknas.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss