Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brattforsheden

Slingrande vattendrag, gropar från istiden, branta åsar och raviner. I Brattforshedens naturvårdsområde finns fem olika naturreservat med helt olika naturtyper – alla lika spännande. Här kan du besöka Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen, Kittelfältet, Lungälvsravinerna, Svartåns naturreservat samt Krigsflygfält 16 Brattfors med spännande militärhistoria och speciell natur.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

I Brattforshedens naturvårdsområde finns flera vindskydd där du kan laga mat och övernatta. Ved fylls på kontinuerligt vid eldstäderna, men ta med egen ved om du vill vara helt säker på att kunna elda. Hugg aldrig ned träd om ved skulle saknas.

Eftersom marken ofta är mycket torr får du endast elda vid anvisad plats, det vill säga uppbyggda eldstäder eller grillplatser som också är markerade på kartan.

Det kan vara bra att vara medveten om att det i flera delar av området är dålig mobiltäckning.

Mindre ved vid eldstäderna

Från 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Vandringsled under ombyggnad

Vandringsleder mellan Långtjärn och Malmtorget har under hösten 2023 tagits bort. Det gäller den sydligaste delen av Svartåleden och delar av Paradishedens rundslinga. Var därför lite extra uppmärksam om du ger dig ut och vandrar i detta område då det saknas markeringar och skyltar för tillfället.

Vandra bland artrika gölar, lummiga raviner och kuperad tallskog

På Brattforsheden finns många fina vandringsleder, med en sammanlagd längd av 75 kilometer. Lederna är markerade på träd och stolpar med den färg som visas på kartan (orange, gul, blå och grön).

Pdf-karta över vandringsleder i Brattforshedens naturvårdsområde Länk till annan webbplats.

Brattforshedens natuvårdsområde består av flera naturreservat, du kan läsa mer om respektive reservat.

Brattfors brandfält

Kittelfältet

Lungälvsravinerna

Geijersdalsmossen

Svartån

Lämningar från förr

Här i området har människor levt och rört sig ända sedan bronsåldern; kanske ännu tidigare. Vid sjöarna Mången, Alstern och Lungen har man hittat spår av stenåldersbosättningar. Bland annat kan du se stora gravrösten från bronsåldern. Här finns också fångstgropar som vittnar om forntidens jakt på vilda djur och ett stort antal kolbottnar – rester från flera hundra års framställning av träkol.

I den södra delen av Brattforshedens naturvårdsområde ligger kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattfors. Det är ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-1945. Här kan du dessutom njuta av den speciella naturen med många ovanliga arter av både insekter, fåglar och svampar.

Brattforshedens krigsflygfält Länk till annan webbplats.

Ovanliga djur och växter

En stor del av marken på Brattforsheden är sandmark. Där växer en torr och mager tallskog som kallas hedtallskog. På marken i hedtallskogen växer ljung, lingon, renlav och islandslav. Har du tur kan du få se någon av alla de fåglar som lever här: orre, tjäder, större korsnäbb, dubbeltrast, tofsmes, rödstjärt och grå flugsnappare.

På Brattforsheden har man hittat många ovanliga och hotade arter som är anpassade till skogar med öppna luckor och sanddyner utan växtlighet. Hit hör till exempel sandödla, nattskärra, trädlärka, mosippa, mellanlummer, olika svampar och ett stort antal insektsarter. Historiskt sett skapades den här typen av öppna skogsmiljöer ofta genom naturliga skogsbränder. Men vår tids effektiva brandbekämpning och skogsbruk har gjort att skogen idag är mera stängd och mörk än tidigare. Det gör det svårare för djuren och växterna att trivas här. Idag återskapas dock ljusa livsmiljöer åt de hotade arterna genom olika naturvårdsåtgärder i området.

I områdena vid de slingrande vattendragen Svartån och Lungälven är miljön fuktigare. Där finns flera ovanliga arter som lever i vattnet, på stränderna och i de omgivande fuktiga ravinskogarna.

Sandödla, foto Mikael Solebris

Sandödla. Foto Mikael Solebris.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Brattforshedens naturvårdsområde gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • Köra terrängfordon, till exempel fyrhjuling eller snöskoter.
 • Ställa upp husvagn eller annat ekipage över natten.
 • Elda på andra ställen än iordningställda eldplatser.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

I naturvårdsområdet är det förbjudet att:

 • framföra terrängfordon inklusive snöskoter,
 • framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning),
 • ställa upp husvagn eller annat ekipage för övernattning annat än på plats som särskilt anvisats,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Observera dock att totalt eldningsförbud vid behov kan komma att utfärdas.
 • skada vegetationen, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
 • plocka (annat än enstaka individ av) lavar och mossor,
 • släppa lös hund på badplatser eller andra anläggningar, på spår eller leder samt inom särskilt skyddade områden enligt separata reservatsbeslut,
 • framföra motorbåt annat än i sjöarna Alstern, Lungen och Mången. I de delar av angivna sjöar som berörs av förordnandet är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju (7) knop.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

 • Bildat: 1984
 • Storlek: 11 400 hektar varav landareal cirka 10 000 hektar
 • Markägare: Bolag, Kommun, Kyrka, Privat och Staten
 • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Med bil

Brattforshedens naturvårdsområde ligger i Filipstads, Karlstads och Hagfors kommuner i Värmlands län. Väg 63 mellan Karlstad och Filipstad går rakt igenom området. Vägskyltning finns till reservaten och rastplatserna.

Med kollektivtrafik

Du kan ta dig hit med buss. Värmlandstrafik linje 400 mellan Karlstad och Kristinehamn, går via Filipstad och Brattforsheden. Hållplatserna Tullen, Geijersvägen, Brattfors, Källorna och Mangenbaden ligger längs 63an.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss