Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hammarö sydspets

Hammarö sydspets är ett populärt utflyktsmål. Här kan du vistas i skärgårdsnatur utan att ha tillgång till båt. Längst ute på sydspetsen får du fantastiska vyer över ett öppet Vänern. I området finns klippstränder, hällmarkstallskogar, alkärr, strandängar och vassvikar.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

På Hammarö sydspets finns fina vandringsleder och rastplatser som är lätta att hitta och ta sig fram på. Från parkeringen är det ungefär 800 meters promenad ut till sydspetsen och Skage fyr med magnifik utsikt över Vänern.

I området ingår även Bränneholme som du kan nå via en vandringsled som går österut från parkeringen. Denna led slingrar sig genom skogen och är lite svårare att ta sig fram på än lederna som går ut mot Store holme. Cyklar ska ledas över spången till Store holme. På övriga stigar behöver cyklister visa stor hänsyn till gående i området.

Tillgänglighet

För personer med nedsatt rörelseförmåga (rullstolsburna, äldre personer m.fl.) finns möjlighet att parkera 200 meter längre in i området. Följ skyltningen med rullstolssymbolen från huvudparkeringen.

Rastplater för människor och fåglar

Halvvägs ut till sydspetsen finns en informationsbyggnad och plattform för fågelskådning. Under hösten är det en utmärkt utkikspunkt för att se en del av de flyttfåglar som passerar.

Det finns fyra grillplatser i området varav tre med vindskydd. Vill du vara säker på att kunna elda är det bra att ta med egen ved. Kom ihåg att det är förbjudet att bryta levande eller döda kvistar och grenar i naturreservatet.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Här kan du se många olika sorters fågelarter

Läget i form av en utskjutande udde mot söder gör att många fåglar stannar till här innan de flyttar söderut under hösten. Sydsträcket över udden pågår med varierad intensitet från och med juni och under hela hösten. Ibland kan tusentals fåglar dra i väg ut över Vänern samtidigt.

Totalt har inte mindre än 265 olika fågelarter observerats på Hammarö sydspets fram till år 2023. Utöver fågelflyttningen bidrar områdets fina miljöer och variationsrikedom till att attrahera många arter.

Hammarö fågelstation bildades på 1960-talet, för att följa och dokumentera det omfattande fågelsträcket. Sedan dess har man bedrivit sträckfågelräkning och ringmärkning på udden. Fågelstationen drivs ideellt av Karlstads Ornitologiska Förening.

Flera fågelskådare med kikare ute vid stenig strandkant.

Under hösten pågår ett omfattande fågelsträck över Hammarö sydspets, vilket följs av många fågelskådare.

Skage fyr varnade för förädiska skär

Ute på sydspetsen står Hammarö Skage fyr. Dess uppgift var att varna för de förrädiska Grisskären. Fyren togs i bruk 1872 och släcktes ner 1932. Orsaken var troligen att farleden till Karlstad ändrades och att fyren inte lägre behövdes. Ett antal fyrintresserade Karlstadsbor köpte då fyren och marken runt eftersom de förstod att den annars förmodligen skulle rivas. De startade föreningen Fyrtornet med mål att bevara fyrmiljön till eftervärlden. Föreningen äger än idag fyren och omgivande tomtmark -

Skage fyr och omgivande tomtmark ägs av Föreningen Fyrtornet.

Hammarö sydspets i tidigt morgonljus. 

Är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården

Hammarö sydspets är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården. Reservatets olika områden sträcker sig från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster med orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och skyddsvärda naturvärden.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Positioner och koordinater

Parkering: SWEREF99 (nord, öst) 6570067, 414983

Skage fyr: SWEREF99 (nord, öst) 6569339, 414780

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
• gräva upp växter,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
• störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
• framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
• tälta mer än två dygn i sträck på samma plats,
• förtöja båt eller husbåt mer än två dygn i sträck på samma plats,
• på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
• under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hammarö Sydspets är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Hitta hit

Värmlands län, Hammarö kommun, ca 25 km syd-sydost om Skoghall samhälle. Till Hammarö sydspets tar man sig enklast med bil. Från Karlstad kör Hammaröleden, ta vänster i rondellen vid Nolgård. Följ Lövnäsleden 2,7 km, sväng höger in på Hallerudsleden mot Takene. Följ sedan landsvägen ca 7 km söderut, till fyrvägskorsningen vid Takene och fortsätt rakt fram. De blå skyltarna leder de sista 1,2 km till parkeringen för Hammarö sydspets.

Utflyktsmål

Nära och direkt tillgång till Vänerns öppna vatten.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss