Hammarö sydspets

Stenig strandkant vid Hammarö sydspets, i tidigt morgonljus. 

På Hammarö sydspets finns möjlighet att vistas i en utpräglad skärgårdsnatur utan att ha tillgång till båt. Området har ett stort utbud av miljöer som präglas av närheten till Vänern. Här finns klippstränder, hällmarkstallskogar, alkärr, strandängar och vass­vikar.

Hammarö sydspets är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården som omfattar stora delar av skärgårdsområdet mellan Kristinehamn och Värmlandsnäs i norra Vänern.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Tillgänglighet, leder och rastplatser

På Hammarö sydspets finns fina vandringsleder och rastplatser som är lätta att hitta och ta sig fram på. Från parkeringen är det ungefär 800 meters promenad ut till sydspetsen och Skage fyr med magnifik utsikt över Vänern.

För personer med nedsatt rörelseförmåga (rullstolsburna, äldre personer m.fl.) finns möjlighet att parkera 200 meter längre in i området. Följ skyltningen med rullstolssymbolen från huvudparkeringen.

Det finns fyra grillplatser i området varav tre med vindskydd. På Store holme kan man ta ved från en vedlåda som fylls på med jämna mellanrum. Vill man vara säker på att få elda behöver man dock ta med sig ved eftersom det händer att vedförrådet tar slut.

Halvvägs ut till sydspetsen finns en informationsbyggnad och plattform för fågelskådning. Under hösten är det en utmärkt utkikspunkt för att se en del av de flyttfåglar som passerar.

Cyklar ska ledas över spången till Store holme. På övriga stigar behöver cyklister visa stor hänsyn till gående i området.

I området ingår även Bränneholme som man kan nå via en vandringsled som går österut från parkeringen. Denna led slingrar sig genom skogen och är lite svårare att ta sig fram på än lederna som går ut mot Store holme.

Vindskydd och eldstad med låga timmersittplatser. 

På Hammarö sydspets finns tre iordningställda rastplatser med vindskydd, eldstad och bänkbord.

Betydelsefull sträckfågellokal

Hammarö läge, i form av en mot söder utskjutande udde, innebär att den fungerar som en tratt som samlar ihop fåglar som flyttar mot söder under hösten. Sydsträcket över udden pågår med varie­rad intensitet från juni och under hela hösten. När betingelserna är de rätta kan man få se flertusenhövdade fågelflockar i våg efter våg dra ut över Vänern.

Totalt har inte mindre än 261 olika fågelarter observerats på Hammarö sydspets fram till år 2020. Utöver fågelflyttningen bidrar områdets fina miljöer och variationsrikedom till att attrahera många arter.

För att följa och dokumentera det omfattande fågelsträcket bildades på 1960-talet Hammarö fågelstation som sedan dess bedrivit sträckfågelräkning och ringmärkning på udden. Fågelstationen drivs ideellt av Karlstads Ornitologiska Förening.

Skage fyr och omgivande tomtmark ägs av Föreningen Fyrtornet.

Tre fågelskådare i motljus vid strandkanten. 

Under hösten pågår ett omfattande fågelsträck över Hammarö sydspets, vilket följs av många fågelskådare.

Är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården

Reservatets olika områden sträcker sig från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster med orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och skyddsvärda naturvärden.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Positioner och koordinater

Parkering: SWEREF99 (nord, öst) 6570067, 414983

Skage fyr: SWEREF99 (nord, öst) 6569339, 414780

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hammarö Sydspets är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Hitta hit

Värmlands län, Hammarö kommun, ca 25 km syd-sydost om Skoghall samhälle. Till Hammarö sydspets tar man sig enklast med bil. Från Karlstad kör Hammaröleden, ta vänster i rondellen vid Nolgård. Följ Lövnäsleden 2,7 km, sväng höger in på Hallerudsleden mot Takene. Följ sedan landsvägen ca 7 km söderut, till fyrvägskorsningen vid Takene och fortsätt rakt fram. De blå skyltarna leder de sista 1,2 km till parkeringen för Hammarö sydspets.

Utflyktsmål

Nära och direkt tillgång till Vänerns öppna vatten.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss