Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gultberget

Frodig flora, en mångfald av fjärilar och hundratals svamparter erbjuder ett besök i Gultbergets naturreservat.

Marken i skogen är täckt av höga gröna växter.

Marken i skogen är täckt av höga gröna växter. Foto Dan Mangsbo.

Miljön på Gultberget, som är ett kalkrikt hyperitberg, varierar från fuktig alskog i sydost till torrängsmiljö på bergets höjdparti. I området springer grundvatten fram i ett flertal källor och bevattnar stora ytor.

Reservatet bildades för att bevara ett lövskogsområde med rik flora och fauna och ovanliga och nationellt hotade växt- och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

På marken växer täta buketter med lysande blåsippor.

Blåsippor. Foto Liv Lötberg.

Djur och växter

Växtligheten i reservatet karaktäriseras av lummiga lövskogar, framförallt vildvuxna och relativt grovstammiga gråalbestånd. I undervegetationen finns buskarna olvon, fläder, vinbär och skogstry och höga örter som rödblära, springkorn, & kransrams. I de torrare partierna högre upp på berget ståtar blåklocka, kungsljus och sötvedel.

Fågelfaunan men speciellt fjärilsfaunan och svampfloran är rik och gynnas av den speciella miljön. Två exempel är gulryggig fältmätare vars larv lever på springkorn och alflugsvamp som bildar mykorrhiza med al och vill ha kalkrika marker.

Närbild på Gullpudra. Bladen är njurformade till runda med glest naggad kant. Blommorna är små, gula och sitter i plattade, toppställda kvastlika knippen

Gullpudra är en flerårig, lågväxt ört som ofta växer i stora bestånd. Foto Liv Lötberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon eller terrängfordon,
  • tälta,
  • göra upp öppen eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet t. ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 60 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 10 kilometer norr om Torsby. Kör från Torsby norr ut på väg E45. Vid Fensbol, ta av vid den gamla affären i Petteråsen. Kör mot Pettertorp cirka 1 kilometer. Parkeringsplatsen ligger i anslutning till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss