Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kilsravinerna

På sommaren är miljön lummig med hög luftfuktighet och frodig växtlighet. Det finns flera stigar att utforska och en vandringsled som går mellan Skutberget och Nilsby.

Tre personer som vandrar genom lövskogen, invid ett vattendrag. 

Kilsravinerna är ett kommunalt naturreservat, Kils kommun.

Information om reservatet via Kil.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Gräva upp, plocka eller skada växter, lavar och mossor med undantag av bär och svamp för matbehov
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • Göra upp eld
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • Utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • Utan kommunens tillstånd framföra motordrivet fordon
 • Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet

Förbud mot att framföra motordrivet fordon utgör ej något hinder för arrendatorn att utföra skötsel inom skötselområde 3.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 43 hektar

Markägare: Kils kommun

Förvaltare: Kils kommun

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss