Rennstadsnipan

I naturreservatet Rennstadsnipan kan du vandra upp på Rennstasnipans topp. Från tornet på berget får du en milsvid utsikt över sjöar, skogar och berg. Naturen i reservatet varierar från tallskog i branta hällmarker till täta granskogar där linnean växer.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

Från parkeringen och fram till Rundslingan är det cirka 500 meter. Rundslingan är 3 kilometer och leder upp på toppen och runt berget.

Stigen uppför berget är ganska jobbig och delvis brant. Det kan vara stenigt, rotigt och blött. Ett tips är därför att ha kängor eller andra rejäla skor på dig.

På Rennstasnipans topp (252 meter över havet) finns en torrtoalett, ett utsiktstorn och ett vindskydd. Där finns även en eldstad, ta med egen ved om du vill elda. Från utsiktstornet får du en vidunderlig utsikt.

Rennstasnipan är ett trevligt utflyktsmål för barnfamiljer.

Dramatiska branter och fina bärmarker

Skogen i de dramatiska branterna har brunnit flera gånger, senast i en mindre skogsbrand på 1950-talet. Det finns många gamla brandskadade träd i området. Du kan hitta märken efter skogsbrand på drygt 200-åriga tallar, så kallade brandljud, som bildats då eldslågorna skadat delar av trädets bark. I området finns mycket död ved och det gör att många insekter, växter, svampar och djur trivs bra här.

På gamla träd kan du hitta sällsynta arter som tallticka och aspgelélav. I de norra delarna av reservatet finns barrblandskog eller granskog på mossklädd mark med inslag av örter, som den väldoftande linnean och den vackra lilla barrskogsorkidén knärot.

I området finns fina bärmarker, det är gott om blåbär och lingon. På hösten kan du njuta av blommande ljung.

Här trivs fåglar och lodjur

Skogen med sina klipphyllor, gamla lövträd och tallar är häckningsplatser för fåglar som rödstjärt, tofsmes, entita, skogsduva och rovfåglar. Det finns även lodjur i trakterna.

Naturresevatet

Sommaren 2008 bildades ett naturreservat på berget Rennstadsnipan. Området har skyddats på grund av höga naturvärden.

Varning för fallande träd

Delar av Rundslingan är avstängd på grund av ökad risk för fallande träd. Längs en del av leden norr om utkikstornet finns det många döda granar till följd av granbarkborreangrepp efter torkan år 2018. Här ska du vara uppmärksam på döda träd som kan falla närsomhelst, och särskilt när det blåser. Leden som går i en slinga österut mot Skitjärnet för att senare svänga tillbaka västerut är delvis stängd och denna del är tydligt skyltad.

På toppen av berget finns ett vindskydd med eldplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Rennstadsnipans naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • Skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.
  Fullständiga föreskrifter under rullgardinsmenyn.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.


I området är det förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, till exempel skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • rida,
 • framföra fordon,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Rennstadsnipan ligger cirka 16 kilometer nordväst om Kil. Ta riksväg 61 till Högboda. Sväng in mot och genom Högboda by och följ sedan skyltarna mot Rennstadsnipan och utsiktstorn. Vägen går först knappt 8 kilometer norrut från Högboda till Renstad, sväng sedan vänster mot Skog, efter 500 meter har du reservatsparkeringen med information om reservatet på höger sida om vägen.

Reservatet är ett populärt besöksmål och ibland kan det bli trångt på parkeringen. Tänk därför på att placera bilen så att så många som möjligt får plats.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss