Dundern

Här kan man uppleva vildmark, torplämningar och sällsynta fågelarter.

Gles granskog med blånande höjder i bakgrunden.

Landskapet vid Dundern. Foto Johanna Malmgren.

För den som söker vildmarkens tystnad och gamla skogar är Dundern verkligen ett område att besöka. Över i stort sett hela det 237 hektar stora ”bergsområdet” står gammal värmländsk granskog. Här kan du stöta på såväl tretåig hackspett som lavskrika, gråspett, eller kanske en majestätisk tjädertupp. Bland växterna är det framför allt lavar och svampar på de gamla träden som gör området värdefullt. Långt broktagel, norsk näverlav, lunglav och doftskinn är bara några av de ovanliga arter som trivs i den gamla granskogen.

Namnet är en kvarleva från vårt skogsfinska kulturarv. Det kommer antagligen från ordet ”tunturi” eller ”tondri” som betyder berg.

Som en extra krydda finns lämningar efter tre gamla torp – Andreastorpet, Dundern och Filpustorpet. De små resterna av öppen ängsmark är en härlig kontrast till den mörka granskogen. Dundern är sedan länge känt som ett vilt område med dåligt rykte. Det spökar styggt på Dundern, sägs det. De torpare som slog sig ned här ska enligt sägnen inte ha fått ro för alla spöken, tomtar och troll.

Delar av naturreservatet ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla. Från parkeringen går också en markerad vandringsled i en rundslinga som passerar områdets tre torplämningar. Tur och retur parkeringen är slingan ca 2,5 km. Terrängen är ganska kuperad. Vid de tre torplämningarna finns information om torpens historia.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 273 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, 8 kilometer nordväst om Bjurberget. Där landsvägen (väg 954) mellan Vägsjöfors och Bograngen passerar den lilla byn Bjurberget, ta av mot väster och följ skyltar mot Röjdåfors och Flisa (Norge). Kör igenom byn och sväng höger vid skyltar mot Falltorp och Flisa. Efter knappt 2,5 kilometer ta av åt höger in på en mindre skogsbilväg (andra skogsbilvägen höger efter byn). (Härifrån är det cirka 6 kilometer till reservatsparkeringen.) Efter cirka 1,5 kilometer kommer man till en korsning där man följer den högra vägen och fortsätter norrut. I backen upp efter denna korsning är vägen bitvis i dåligt skick. Med fyrhjulsdrift och lite högre markfrigång går det bra att köra upp, men har du en lägre bil rekommenderar vi att du parkerar vid detta vägkors och promenerar den sista biten. Efter ytterligare ungefär 2,5 kilometer passerar man naturreservatet Gartosoftas parkeringsplats. En liten bit längre norrut delar sig vägen igen, där tar man vänster och kör tills vägen tar slut – då är man framme vid parkeringen. Även den sista vägbiten upp mot Dunderns parkering är dåligt underhållen med hög vegetation i mittsträngen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss