Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Guldplatshagen

Löväng med mycket artrik örtflora.

Björkäng i sluttning mot sjön. Blå himmel.

Frodig ängsmark. Foto Jenny Olsson

Den näringsrika berggrunden med kalk och grönstensförekomster medför att trakten har en rik flora. Den norra delen av reservatet utgörs av ett kalkpåverkat fuktängsstråk med inslag av några torrare delar med kalkpåverkad och hävdberoende ängsvegetation. Den södra delen domineras av ung björkskog.

Reservatet bildades för att skydda och bevara guckusko på en av länets få växtplatser. Guckuskon är som alla Sveriges orkidéer fridlyst. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Lövängen bär en mycket artrik örtflora med arter som brudsporre, tvåblad, smörbollar, slåtterblomma och underviol. Andra hävdgynnade arter är dvärglummer, fältgentiana, darrgräs, hårstarr, jungfrulin och kattfot. En för området sällsynt art som påträffas i fuktstråkets nedre del är trådfräken. Beståndet av guckusko har sedan 1950-talet ökat från c:a 10-15 till c:a 50-300 blommande plantor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • ta frö, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, svampar eller lavar,
  • tälta,
  • anordna orienteringskontroller eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 2 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, cirka 13 kilometer nordost om Filipstad. Från Filipstad: Kör länsväg 63 mot Hällefors. Efter korsningen mot Långban/Vansbro (länsväg 64/26) är det cirka 2,3 kilometer kvar till avtag till höger mot reservatet (och Sandvikens camping). Efter avtaget viker man omedelbart till vänster. Därifrån är det cirka 1 kilometer till mindre parkeringsplats på höger sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss