Abborrtjärnsberg

Abborrtjärnsberg är en välbevarad finngård. Markerna har brukats under drygt tvåhundra år i första hand genom kreatursbete men även slåtter. Detta har gett en skötselgynnad flora med bland annat fältgentiana.

Byggnader. Foto Eva Nohlgren.

Skogsfinnarnas speciella uppodling i avlägsna skogstrakter med svedjebränning, skogsbete och myrslåtter skapade öppna marker i tidigare skogsklädda utmarker. Uppgifter om boende på Abborrtjärnsberg finns från början av 1800-talet.

Två gårdar uppfördes – Södra och Norra Abborrtjärnsberg men bara Norra Abborrtjärnsberg finns kvar idag. Markerna hävdades genom slåtter fram till mitten av 1940-talet. Markerna hävdas genom slåtter och har under senare tid även restaurerats. Byggnaderna ägs av Finnkulturföreningen Solör.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett gammalt finntorp i ett ålderdomligt odlingslandskap med tillhörande byggnadsbestånd och en skötselgynnad flora. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Trädbeklädda betesmarker i kuperad terräng.

Utsikt. Foto Eva Nohlgren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta,
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 15 hektar

Markägare: Privat

Skyddsform: Naturreservat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, norr om Östmark/Röjdåfors. Från Röjdåfors kör norrut mot Mattila/Bjurberget. Cirka 2,9 kilometer från Röjdåfors finns en liten blå skylt mot Abborrtjärnsberg som pekar in på en skogsbilväg. Härifrån är det cirka 9 kilometer till reservatsparkeringen. Följ skyltningen mot reservatet. Skogsbilvägen är krokig och backig med många gropar och hålor så kör långsamt och försiktigt. Från parkeringen går en markerad stig fram till reservatet. Vid avfarten in på skogsbilvägen finns en vägbom som kan vara stängd under tjällossningstid, övrig tid är det öppet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss