Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kampåsen

Reservatet är rikt på våtmarker av olika slag. I östra delen av området finns en liten tjärn, där större vattensalamander trivs.

Skogsparti, Kampåsen. Foto: Johan Bohlin

Naturskogen i Kampåsen. Foto: Johan Bohlin

Reservatet utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog med flerhundraåriga tallar över en yngre grangeneration. Solexponerade stammar är mycket viktig livsmiljö för många insekter.

Reservatet bildades för att bevara gammal barrskog samt gynna områdets gamla och döda tallar. Även livsmiljöerna för större vattensalamander ska bevaras. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 39 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, ca 5 km O-NO om Värnäs/Stöllet. Från korsning mellan väg 62/E45 kör man väg E45 österut mot Malung. Efter 8 km tar man höger in på grusväg, strax efter infart till Väbergsstugan. Därefter är det knappt 2 km till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss