Högemon

På östra delen av Högemon kan man se och vandra på terrassformade hyllor. De bildades av havets vågskvalp och de tydliga avsatserna visar hur landet rest sig ur havet i etapper.

Bred skogsstig omgiven av höga barrträd.

En bred stig leder besökarna runt i skogen. Foto: Eva Nohlgren.

Naturreservatet Högemon är, tillsammans med naturreservatet Sörmon som ligger ca 3 km söderut, isälvsavlagringar avsatta efter den senaste inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan. Högemons åskulle når 105 meter över havet och är bevuxen av hedtallskog. Sandryggar, åskullar, iskanter andra geologiska formationer löper genom hela skogslandskapet och antyder hur landskapet en gång kom till.

Reservatet bildades för att skydda och bevara ett område av högt geologiskt värde. Reservatsbeslut och skötselplan reviderades 2007. Numera ska även friluftslivet gynnas och livsmiljöer nyskapas för skyddsvärda arter knutna till öppna sandtallskogar med solexponerade sandblottor och solbelyst grov tallved.

Anordningar

Informationsskylt finns vid parkeringen. Genom området går markerade leder som även ansluter till leden mellan Skutberget och Kil.

Gul led är 2,2 km och blå led är 1,7 km lång. Rastplats och gapskjul med bänkar och eldstad ligger längs leden norrut i reservatet. I reservatet finns även en kolarkoja i anslutning till en före detta kolbotten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
 • framföra terränggående motorfordon,
 • rida,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 56 hektar

Markägare: Karlstad kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Karlstad kommun, cirka 10 kilometer nordväst om Karlstad och 4 kilometer väster om Skåre. Från Karlstad kör norrut mot Kil. Efter en kort sträcka på väg 61, sväng av mot Bofasterud. Följ skyltarna till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss