Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hästberget

Varierat område med blocksänkor, småmyrar, gransumpskog och frisk skogsmark.

En bred gata av kala stenblock genomkorsar barrskogen.

Blocksänka i barrskog.

Naturreservatet Hästberget utgörs av äldre barrblandskog med talldominerad blockig terräng samt fuktiga mer grandominerade partier. Delar av området är svårframkomligt eftersom det förekommer blocksänkor, täta stavagranspartier samt våtare partier som gransumpskogar, sluttningskärr och småmyrar. I de fuktigare och tätare partier finns rikligt med hänglavar.


Området ligger mindre än tre kilometer från Hästbergssätern och leden från sätern har gått strax öster om reservatsområdet. Området har brandhistorik och det finns gott om brandstubbar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • medföra hund som inte är kopplad.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, 9 kilometer norr om Sysslebäck. Vägbeskrivning från Sysslebäck: Kör norrut på väg 62. Sväng höger mot Långbergets sporthotell. Fortsätt cirka 10 kilometer innan du svänger höger upp mot Långbergets sporthotell. Följ vägen förbi sporthotellet i cirka 2,6 kilometer och sväng vänster efter att du korsat Eggsjön. Följ vägen i 3 kilometer. Reservatet saknar anlagd parkering.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss