Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vimyren

Tjäderspel eller ugglekonsert kan njutas i Vimyrens naturreservat. Terrängen i området är flack myrmark. Gammelskogen på åsar och bergkullar bildar öar i myrlandskapet.

En svängd träbro med räcke på ena sidan hjälper besökare att ta sig över vattendrag.

Bro över vattendrag. Foto: Linda Stöberg

Reservatet bildades för att bevara naturskog och livsmiljö för en rad sällsynta och hotade arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Sedan lång tid är Vimyren en aktad tjäderspelslokal. I sydväst, utmed ån Jolen, finns ett naturskogsparti med mycket grova tallar på Jolbergsåsen. Flera av de gamla tallarna är över 300 år och har gamla bohål av spillkråka som pärluggla och hökuggla gärna häckar i. Där Jolen gör en kraftig krök gör vadare sig hörda och vissa år kan videsparven dyka upp.

På flera ställen i sumpskogen finns en lav- och vedsvampsflora av högt skyddsvärde t.ex. förekommer doftskinn, ull- och gränsticka. Här gjordes också första fyndet i Värmland av svampen fläckporing. Ringlaven hör till de lavar som allvarligt hotas av det moderna skogsbruket. Vid Vimyren förekommer den med ett rikt bestånd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort träd eller buskar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • framföra motordrivet fordon – med undantag för befintlig bilväg genom reservatet,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • göra upp öppen eld,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • anordna orienteringstävling eller motsvarande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 165 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss