Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långåsberget

Skogen har i princip stått orörd sedan den senaste skogsbranden 1868.

Bild på trädstammar av tall och gran. På den närmsta stammen finns en vit snöstjärna och ett vitt band påmålat.

Reservatsmarkering på trädstam. Foto Per Gustafsson.

Reservatet utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog med flerhundraåriga överståndare av tall. I hela området finns gott om död ved, av såväl stående som liggande torrträd.

Reservatet bildades för att bevara den gamla barrskogen, gynna de gamla tallarna och solexponerad, död tallved samt skapa lämpliga livsmiljöer för vedlevande skalbaggar.

Djur och växter

Långåsberget hyser ett flertal sällsynta arter som skrovellav, lunglav, violettgrå tagellav, slaguggla och gråspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 14 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 10 kilometer nordost om Värnäs/Stöllet. Reservatet saknar egen parkering. Bilresenärer tar sig bäst till reservatet genom att åka till parkeringen för de närliggande reservaten Fänstjärnsskogen och Skavåsen enligt nedan. Från Stöllet åk E45 mot Malung. Efter 4,5 kilometer sväng höger - vägvisning "Naturreservat". Efter cirka 3 kilometer kommer man till parkeringen för Fänstjärnsskogen och Skavåsen. Därifrån går man genom skogsområdet mellan parkeringen och Långåsbergets reservat (rakaste väg kompassriktning 220 av 360 grader). Skogsbilvägen som leder till reservatet är bommad.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss