Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Perserud

Perseruds naturreservat är ett orört gammelskogsområde.

Vinterbild.

Blockrik skog. Foto Liv Lötberg.

Skogsbeståndet ligger på en tydlig moränrygg med öst-västlig riktning. Skogen är mycket gammal, men på grund av den låga bördigheten är träden inte så grova. Flera av tallarna är över 300 år gamla. Även granarna har hunnit komma upp i ansenlig ålder.

Utöver levande träd förekommer även torrträd och liggande döda träd så kallade lågor. Reservatet bildades för att bevara ett skogsområde opåverkat till förmån för naturliga vegetationstyper.

Djur och växter

Violettgrå tagellav, mörk husmossa, spillkråka och tretåig hackspett kan ses i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar
 • störa djurlivet t.ex. genom närgången vistelse vid boplats,
  elda,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.),
  utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1962

Storlek: 2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmland, Arvika kommun, 15 km nordost om Arvika. Naturreservatet är beläget vid en skogsbilväg strax söder om Alkehöjden och sjön Alken. Vägen är avstängd med vägbom vid Perserud.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss