Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Getgarsudde

Hällmarkerna och strandvallarna vid Getgarsudde är ett fint resmål för den som vill njuta av Vänerns stränder utan att behöva åka båt.

Enstaka tallar växer i de kantiga klipporna. Nedanför branten anas en båt.

Båt förankrad nedanför klipporna. Foto Gunnar Lagerkvist.

Reservatets yttre delar karaktäriseras av omfattande klapperstensfält och serier av strandvallar. Södra, östra och nordöstra stranden består av hällmarker med vindpinad skogsvegetation. Norra stranden, Sandviken, är till största delen vassbevuxen. Reservatsområdets västra del utgörs av varierade skogsbe­stånd. Terrängen är här starkt bruten med bergryggar och dal­stråk och växlar mellan magra och bördiga områden.

Reservatet bildades för att bevara ett attraktivt avsnitt av Vänerkusten i oförändrat skick samt att bevara områdets intressanta ytformer och strandvegetation. Området ingår i Natura 2000-området Värmlandsskärgården som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Håll utkik efter fiskgjuse och havsörn som ofta syns jaga omkring udden. I området förekommer även många av Vänerns typiska sjöfåglar som grågås, småskrake och storlom. Strändernas klapperstenar och mäktiga klippformationer är en utmaning för den som väljer att ”hoppa från sten till sten”.

Strandkant, klipperstrand vid Getgarsudde. En person som sitter ner och blickar ut med en kikare. 

Klapperstenstrand på Getgars udde. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Anordningar

I naturreservatet finns en cirka 2,5 kilometer lång markerad led. Vandringsleden är relativt kuperad och får betecknas som medelsvår. Det är inte möjligt att ta sig fram med barnvagn på slingan. 

Blommor på stenig strand.

Vänerstrand. Foto: Mikael Solebris.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet genom närgången fotografering eller långvarig vistelse vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, träd och buskar,
 • skada klapperstensfält eller vallar eller frakta bort sten,
 • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn i sträck,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 22 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, cirka 10 kilometer söder om Grums. Sväng av från E18/E45 söderut mot Kangerud vid Slottsbron. Efter cirka 3 kilometer ta vänster, öster ut mot Lerviken och Vassen. Längs vägen finns enkla blå vägvisningsskyltar mot reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss