Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trugåsen

På reservatets åsrygg gömmer sig en gammal säterled. Utmed den finns fina utsiktspunkter där kan du se ut över skogklädda berg och dalafjäll.

Trugåsen

Foto: Fredrik Wilde.

Naturreservatet består av en bergssida som sluttar mot öster. Området är svårtillgängligt då det till stora delar är blockrikt och består av branter. Den oländiga terrängen gör att området är relativt ostört vilket uppskattas av flera olika arter bl.a. lodjur.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får skogen utvecklas fritt.

Skogen i Trugåsen domineras av gran men på höjderna växer mer tall. Området är tidigare påverkat av brand och av äldre skogsbruk. I området finns döda, stående och liggande träd i alla nedbrytningsstadier och grovlekar. Den höga andelen död ved, branta stenytor och källflöden ger en bra livsmiljö för sällsynta mossor, lavar och svampar. Exempel på ovanliga arter är violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana och rynkskinn Phlebia mellea som är en vedsvamp.

Rörligt markvatten gör att även intressanta kärlväxter trivs i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 98 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer nordost om Sysslebäck. Från Likenäs: Sväng höger vid Ica, mot Malungsfors och Liksjöarna. Efter 1,3 kilometer, håll vänster där vägen delar sig. Efter ytterligare 3,6 kilometer, sväng vänster. Följ denna väg 16,3 kilometer till parkeringsplatsen som ligger på vänster sida vid en vägkorsning, mitt emot en mindre tjärn på höger sida av vägen. Från Sysslebäck: Sväng in mot Långbergets sporthotell. Följ vägen i 13,7 kilometer, infarten till Långberget passeras efter cirka 10 kilometer. Vid dammen vid Eggsjöns norra ände håller man höger vid två tillfällen och fortsätter på vägen som går längs Eggsjöns östra strand. Cirka 6 kilometer efter dammen, strax efter Eggsjöns sydände, når man parkeringen vid en vägkorsning, mitt emot en mindre tjärn på vänster sida av vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss