Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ritamäki Nord

Reservatet bildades för att bevara och vårda delar av ett ålderdomligt odlingslandskap med tillhörande barrskog.

Person som vandrar på led.

Vandringsled. Foto Ingrid Granberg Wirtberg.

Reservatets södra gräns delas med Ritamäki naturreservat.

Anordningar

Parkering delas med naturreservatet Ritamäki liksom led, torrtoalett, rastplats och sommarkafé.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd samt torra grenar i skogsområdet,
 • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller trädsvampar,
 • medföra ej kopplad hund,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att
 • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Efter beslut 2016-03-15 är det dessutom förbjudet att:

 • bedriva någon form av skogsbruk samt att ta bort eller
  upparbeta dött träd eller vindfälle.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 4,2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun, ca 10 km SV om Lekvattnets kyrka. Ritamäki ligger bara någon kilometer från den norska gränsen.I Lekvattnet är det skyltat Ritamäki. Följ skyltarna ungefär 10 km fram till parkeringen vid sjön Lomsen. Från parkeringen är det ca 1,5 kilometer markerad stig upp till Ritamäki. Stigen är relativt brant och stenig.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss