Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnhultet

Urskogsartad granskog med träd som är nära 300 år gamla.

Björnhultet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet är bildat för att skydda en värdefull mosaik av gammelskog och myrar. Delar av områdets myrar är relativt opåverkade och ingår i myrskyddsplanen. Skogen domineras av äldre granskog där vissa delar är urskogsartade. Det finns gott om döda och gamla träd. Det äldsta skogsbeståndet har uppmätts till en snittålder på 270 år.

Liten hackspett med gul fläck på hjässan sitter på en trädstam.

Tretåig hackspett. Foto Dan Mangsbo.

Djur och växter

Med lite tur kan besökare få sällskap av de gammelskogskrävande fåglarna tretåig hackspett och lavskrika. Gamla och döda träd bidrar till mångfalden i skogen.

Närbild på lav.

Skuggblåslav. Foto Fredrik Wilde.

Omkullfallna stammar av gran.

Död ved. Foto Fredrik Wilde.

Fertil skrovellav.

Skrovellav. Foto Fredrik Wilde.

Kultur

Historiskt har området använts vid lågteknisk järnframställning. Björnhultet ingår därför i ett större område som är rikt på fornlämningar som kolningsgropar och järnframställningsplatser.

Anordningar

Parkering finns vid vändplan nära Rötsjön. Informationstavla finns vid parkeringen. Rastplats med vindskydd finns i norra delen av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • utan länsstyrelsens samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar, i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 487 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 4,5 kilometer norr Järpliden. Ta höger cirka 1 kilometer sydöst om Järpliden. Kör raka vägen (cirka 7,5 kilometer) till vägslutet vid Rötsjön. Anlagd parkeringsplats saknas. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss