Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Heinaho

Här finns sällsynta lavar, mossor och svampar som trivs i reservatets skogsmiljö.

Öppen skogsglänta blandskog vid Heinaho

På toppen av berget Heinaho har granarna vuxit långsamt och är korta för sin ålder. Det är höjd- och nordläget som gör att träden växer långsamt. Områdets nordsluttning är påverkad av den mörka bergarten hyperit som gör marken näringsrik.

Reservatet bildades för att bevara skog, myr och andra värdefulla naturmiljöer med hög biologisk mångfald. Skogen i området får utvecklas fritt.

Djur och växter

Här finns ett stort inslag av asp och växtligheten är frodig. I sluttningen växer bland annat torta, Lactuca alpina som kan bli manshög. Den blommar under sensommaren. På trädgrenar växer ovanliga arter som hänglavarna broktagel, Bryoria bicolor och violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana. På trädstammar kan du även hitta lunglav, Lobaria pulmonaria och norsk näverlav, Platismatia norvegica som har en blågrå färg. Döda trädstammar är bra växtplatser för vedsvampen doftskinn, Cystostereum murraii som ibland har en doft som påminner om kokos.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s k fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 13,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 10 kilometer söder om Bograngen. Där landsvägen (väg 954) mellan Vägsjöfors och Bograngen passerar den lilla byn Bjurberget, ta av mot väster och följ skyltar mot Röjdåfors och Flisa (Norge). Kör igenom byn och sväng höger vid skyltar mot Falltorp och Flisa. Efter knappt 2,5 kilometer ta av åt höger in på en mindre skogsbilväg (andra skogsbilvägen höger efter byn). (Härifrån är det cirka 6 kilometer till naturreservatet Dunderns parkeringsplats.) Efter cirka 1,5 kilometer kommer man till en korsning där man följer den högra vägen och fortsätter norrut. I backen upp efter denna korsning är vägen bitvis i dåligt skick. Med fyrhjulsdrift och lite högre markfrigång går det bra att köra upp, men har du en lägre bil rekommenderar vi att du parkerar vid detta vägkors och promenerar den sista biten. Efter ytterligare ungefär 2,5 kilometer passerar man naturreservatet Gartosoftas parkeringsplats. En liten bit längre norrut delar sig vägen igen, där tar man vänster och kör tills vägen tar slut – då är man framme vid parkeringen. Även den sista vägbiten upp mot Dunderns parkering är dåligt underhållen med hög vegetation i mittsträngen. Från parkeringen följer man vandringsleden cirka 700 meter upp genom Dunderns naturreservat. Vid ledkorset på höjden tar man höger och följer den gamla nordvärmlandsleden irka. 1,4 kilometer till gränsen för Heinaho naturreservat.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss