Husmansknölen

Skogen är säregen och typisk för höga höjder med vindpinade lågvuxna och i flera fall "kjortelgrens"-klädda träd. På flera ställen har man milsvid utsikt över skogslandskapet.

Böljande grönt skogslandskap. I bakgrunden blånande höjder.

Utsikt vid Husmansknölen. Foto Johanna Malmgren.

Naturreservatet bildades för att bevara och vårda en naturskog med mycket lövträd och gott om död ved som gynnar lavar, mossor, insekter och fåglar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Anordningar

Vid reservatet finns en informationstavla. Reservatet är bitvis svårtillgängligt.

På marken växer vitmossor och ris.

Blöt skogsmark. Foto Johan Bohlin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 98 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i norra Värmland, Torsby kommun, cirka 10 kilometer sydväst om Höljes. Kör väg 62 söderifrån förbi Sysslebäck till Höljes. Från Höljes kör cirka 1 kilometer norrut och sväng vänster mot Rangen. Efter cirka 5,5 kilometer, sväng vänster rakt söderut, kör cirka 6 kilometer. På denna väg passerar man även naturreservatet Enberget. Efter Eskilsbergstjärn tag andra vägen till höger reservatet ligger vid foten av Husmansknölen. De sista 5 kilometern fram till reservatet är skogsbilvägen ganska dålig med gropar och hålor så kör långsamt och försiktigt. Reservatet är bitvis svårtillgängligt.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss