Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Håltebyns brandfält

Reservatet kom till efter en skogsbrand 1994.

Brända tallar.

Bränd tallskog.

Branden var mycket intensiv och på stora ytor har mineraljorden blottats. De flesta träd fick omfattande skador vid branden, och en stor del av rötterna blev avbrända intill stammen. Detta resulterade i att flertalet träd dog ganska omgående, och de har successivt fallit omkull. 22,5 hektar av reservatets 32 hektar utgörs av bränd mark. Efter en skogsbrand hittar många insekter nya livsmiljöer såsom nydöda brända träd, död ved eller bränd mark. Detta har i sin tur stor betydelse för insektsätande fåglar, till exempel mindre hackspett, tretåig hackspett och gråspett. Nu för tiden brinner det sällan i skogen vilket gör att de brandfält som uppstår blir ytterst värdefulla.

Reservatet bildades för att bevara ett brandfält och arter knutna till ett brandpräglat skogsekosystem och dess livsmiljöer. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo eller lekplatser eller samla ägg,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
 • bryta kvistar eller grenar,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.),
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 32 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 6,5 kilometer nordost om Karlanda kyrka, höjdområdet omedelbart väst om Håltebyn. Ta av från E18 i Årjäng och kör norrut på väg 172 mot Vännacka. Väl framme i Vännacka (cirka 18 kilometer) tar du av åt vänster på väg 177. Efter ungefär 3,5 kilometer på den svänger du vänster igen, in på en grusväg med skylt mot ”Håltebyn”. Följ ”huvudvägen” västerut genom Håltebyn, och efter ungefär 4 kilometer delar sig vägen vid sjön Rinnens sydspets. Håll till vänster här, och efter 400 meter svänger du vänster igen. Följ sedan den här sista sträckan knappt 3 kilometer till vägs ände, och parkera på vändplanen som ligger i Fjornshöjdens naturreservat (ungefär halvvägs in på den här sista vägsträckan finns ett avtag åt höger, men där ska man inte svänga in). OBS! Vägen kan ibland vara avstängd med bom.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss