Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torsberget

Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora som gör att man kan hitta blåsippa, vårärt, hassel och lind i reservatet.

Vy med sjö i förgrunden och trädbeklätt berg i bakgrunden.

Torsberget i decemberljus. Foto: Fredrik Wilde.

Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger populationer av sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad och grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Området ingår i Natura 2000-området Storområdet Örten som i sin tur ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Flera av de sällsynta arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet samt kontinuerlig tillgång på döda träd i olika nedbrytningsstadier. Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora, t ex blåsippa, vårärt, hassel och lind.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och ved- och marksvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 102,3 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss