Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tallmon

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Området har ett nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår.

Illustration av spillkråka i tall.

Spillkråka. Illustratör Mia Nerander.

Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand.

Naturreservatet Tallmon förvaltas av Eda kommun.

Information om Tallmon via Eda.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det också förbjudet i naturreservatet att utan tillstånd från Eda kommun:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar
  • framföra motorfordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 72,7 hektar

Markägare: Eda kommun

Förvaltare: Eda kommun

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss