Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hovfjället

I naturreservatet Hovfjället samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns vandringleder, spår för längdskidåkning och backar för utförsåkning.

Tjäder. Foto: Fredrik Wilde

Tjäder. Foto Fredrik Wilde.

Naturen på Hovfjället varierar med hur högt upp på berget du befinner dig. Högst upp finner du ljungbevuxna hällmarker med vindpinade, knotiga tallar. Längre ner i sluttningarna övergår skogen till högrest granskog. Känslan av vildmark är påtaglig och förstärks av alla små tjärnar och myrar som ligger spridda i skogen.

Områdets mest urskogslika skog finns vid Vargmossen. Här växer resliga och smala "flaggstångsgranar" av fjällskogstyp tillsammans med tallar som är över 200 år gamla. Riktigt gammal skog finner du även vid Vadjebergen, Råkullsberget och i delar av Giljans dalgång. I den östra delen av reservatet karaktäriseras landskapet av förkastningar i form av stup och terrassliknande avsatser.

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Naturreservatet är en fristad för många arter som är beroende av gammal, orörd skog för sin överlevnad. Har du tur kan du få se typiska vildmarksfåglar som tjäder, orre, pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett. Ett gammalt björnide visar att det har funnits björn i området. Det finns gott om bärmarker.

Entréanordning vid Hovfjället

Inför ditt besök

I reservatet finns ett ledsystem med cirka 25 kilometer vandringsleder. Fyra vandringsleder är namnskyltade rundor. Alla rundorna har start och mål vid Hovfjällstoppens besöksentré.


Torprundan

3,7 kilometer, medelsvår. Torprundan börjar med en backe upp mot Hovfjällets topp. Högst upp på berget, i skidbacken, finns ett utsiktstorn med milsvid utsikt. Halvvägs på Torprundan ligger raststugan Bondfugestorp, där du kan grilla vid eldstaden. Torprundan har en genväg om du vill gå en kortare tur. Längs Torprundan finns skyltar om natur och kultur.

Torprundan Länk till annan webbplats.

Råkullsrundan

8 kilometer, svår. Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Därefter fortsätter vandringsleden söderut genom gammal naturskog. Vid Råkullsberget har du Hovfjällets finaste utsiktsplats. Rastplatser finns vid Baggtjärn, Råkullstjärn och Bondfugestorp.

Råkullsrundan Länk till annan webbplats.

Björnåsrundan

9 kilometer, svår. Björnåsrundan tar dig igenom ett variationsrikt landskap i den östra delen av reservatet. Från Björnåsen är det fin utsikt. Rastplatser finns vid Björnåsen och Dammen. Leden följer bäcken Giljan som svämmar över vid snösmältningen och även regniga perioder under sommaren. Undvik denna led om det är blött i markerna.

Hovfjällsrundan

12 kilometer, svår. Hovfjällsrundan tar dig runt hela naturreservatet. Du får se fina utsikter från Björnåsen i den östra delen. Vid Vadjebergen går leden genom en trolsk gammelskog, där vissa partier är mycket branta. Rastplatser finns vid Björnåsen, Råkullstjärn och Bondfugestorp.

Hovfjällsrundan Länk till annan webbplats.

Under skidsäsongen finns 20 kilometer preparerade längdskidspår i naturreservatet. Spåren utgår från spårcentralen nära Ensammentjärn. Skidanläggningen för utförsåkning har 15 nedfarter och sex liftar.

Hovfjällets webbplats Länk till annan webbplats.

En skoterled går från reservatets norra gräns och mot skidanläggningen vid Hovfjällstoppen.

Fikastund vid tjärnen.

Utsikt från rastplatsen vid Råkullstjärnen. Foto Johan Bohlin.

Utsikt från Björnåsen, Övre Brocken

Utsikt från Björnåsen, Övre Brocken

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats eller om totalt eldningsförbud utfärdas,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • störa djurlivet,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur. Undantag endast i samband med tillåten jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: N Värmland, Torsby kommun. Naturreservat Hovfjället är skyltat från väg E45/E16 vid Överbyn cirka 17 kilometer norr om Torsby. Vägen plogas.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss