Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjärhanaskogen

Reservatet är beläget på en höjd av 450 till 520 meter över havet. Passa på att njuta av utsikten över de vidsträckta myrmarkerna i landskapet.

Sluttande skogsbeväxt myr.

Sluttande skogsbeväxt myr.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett område med gammal örtrik granskog, med hotade och sällsynta arter knutna till naturskogselement som gamla träd och död ved. Syftet är även att återskapa lövrik barrskog och därmed ge förutsättningar för att hotade och sällsynta arter, knutna till lövträd, ska kunna leva vidare.

Djur och växter

Området har stort botaniskt värde då det hyser hotade lavar och vedsvampar, vars krav på livsmiljö återfinns i gamla granskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Reservatet har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens livsmiljö för främst fågelfauna och vedlevande insekter. Har du tur kanske du får syn på brunbjörnens fotspår.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar,
  • inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: ca 24 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 19 kilometer nordväst om Bograngen. Kör norrut från Bograngen och genom byn Järpliden. Efter 14 kilometer (räknat från Bograngen) kommer en vägdelning mot Possåsen och Norge, fortsätt förbi den och rakt fram i ytterligare 11 kilometer. Sväng höger, parkering finns efter cirka 700 meter. Vägen är bommad under tjällossningen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss