Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Byamossarna

I Byamossarnas naturreservat kommer känslan av ödslig vildmark riktigt nära. Här kan du ströva på Hertigparets vandringsled runt Stenstjärnet och rasta på vackra platser med utsikt över mosaiken av skog och myrar. Har du tur kan du höra orrtuppar spela under sen vinter och vår.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

Byamossarna är Arvika kommuns största sammanhängande myrområde. Här är det natur utan tillgänglighetsanpassning och med dålig mobiltäckning. Naturen är vacker och det är nära till känslan av att vara mitt ute i vildmarken.

Hertigparets vandringsled

En cirka 3,5 kilometer lång vandringsled går från parkeringen runt Stenstjärnet. Vid tjärnen finns en vackert belägen rastplats. Från parkeringen är det 400 meter till rastplatsen.

Leden är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter ”Hertigparets vandringsled”.

Vintertid går dessutom flera skidspår i området och det är tillåtet att åka skoter på markerade skoterleder.

OBSERVERA! Leden är för tillfället svårframkomlig. I söder har en bro rasat. I norra delen är spången översvämmad. Det går fortfarande att ta sig fram på många delar av leden. Men räkna med att det kan vara rejält blött och att du inte kan ta dig hela vägen runt tjärnet. Vi arbetar med att hitta lösningar. (8 maj 2024)

Fin miljö för hotade arter

Det stora myrområdet ger sällsynta och hotade arter bättre möjlighet att överleva på sikt.

Flera av de arter som finns i reservatet är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Andra arter gynnas av den döda veden som finns i området. Det finns bland annat grova brandstubbar av tall med spår efter flera bränder, så kallat brandljud. Brandljud finns främst på tallar som tack vare sin tjocka bark kan överleva bränder.

Karaktärsväxter för Byamossarna är bland annat rosling, dvärgbjörk, tuvsäv och vitag. Rosling är en liten buske med vintergröna blad och rosa blommor.

Här häckar tranor

Vid tjärnarna häckar smålom, gräsand och knipa och ute på myrarna letar ljungpipare, storspov och trana efter föda.

Därför bildades naturreservatet

Naturreservatet Byamossarna bildades för att bevara ett stort område med en mosaik av skog och myrar, men också för att göra området tillgängligt för friluftsliv. Reservatet beskyddas av prinsparet H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tjärn

Dammtjärnsmossarna. Foto: Jenny Sander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Byamossarnas naturvårdsområde gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter (utanför skoterleder) och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • medföra ej kopplad hund,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.


I naturvårdsområdet är det förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter (utanför skoterleder) och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • medföra ej kopplad hund,
 • för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: knappt 776 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Byamossarna ligger i Arvika kommun, cirka 12 kilometer nordöst om Arvika tätort. Hit är det enklast att ta sig med bil.

Vägbeskrivning

Ta riksväg 61 och sväng av mot Mangskog i höjd med Edane. På skylten står det att det är 10 kilometer till Mangskog. Kör cirka 9 kilometer och sväng sedan till vänster vid skylten ”Treskog 21”. Kör cirka 5,5 kilometer och sväng igen till vänster mot Övre Fjäll. Efter cirka 1 kilometer kommer du till en korsning där det är skyltat mot Mossen och Bytorpet, sväng till vänster där. Fortsätt sedan förbi Mossen och sväng sedan till höger efter 1,5 kilometer vid skylten mot reservatet och Bytorpet. Efter ytterligare 1 kilometer kommer Bytorpet och strax efter det svänger du av till höger vid ytterligare skylt mot reservatet. Efter 450 meter kommer parkeringen till reservatet på vänster sida.

Observera att vägen inte underhålls efter Mossen fram till besöksparkeringen vintertid. Tjällossning kan göra det svårt att ta sig fram sista biten även på våren.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss