Byamossarna

Här kan man få uppleva känslan av ödslig vildmark. Har man tur kan man höra orrtuppar spela under sen vinter och vår.

Vy över tjärn med tallar i förgrunden och tät skog bakom mossen. Blå himmel.

Dammtjärnsmossarna. Foto: Jenny Sander

Naturreservatet Byamossarna bildades för att bevara ett stort område med en mosaik av skog och myrar, men också för att göra området tillgängligt för friluftsliv.

Ett större område ger sällsynta och hotade arter bättre möjlighet att överleva på sikt och flera av de arter som finns i reservatet är tillexempel beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Andra arter gynnas av den döda veden. I området finns bland annat grova brandstubbar av tall med spår efter flera bränder så kallat brandljud. Brandljud finns främst på tallar som tack vare sin tjocka bark kan överleva bränder.

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Reservatets högsta beskyddare är H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia.

 

Djur- och växter

Vid tjärnarna häckar smålom, gräsand och knipa och ute på myrarna letar ljungpipare, storspov och trana efter föda.

Karaktärsväxter för Byamossarna är bl.a. rosling, dvärgbjörk, tuvsäv och vitag. Rosling är en liten buske med vintergröna blad och rosa blommor.

Simmande smålom

Smålom är Värmlands landskapsfågel. Foto: Mikael Solebris.

Rosablommande växt.

Rosling blommar i maj och början av juni. Foto: Anita Andersson

Anordningar

Hertigparets vandringsled

En ca 3,5 km lång vandringsled går från parkeringen runt Stenstjärnet. Vid tjärnen finns en vackert belägen rastplats. Från parkeringen är det 400 meter till rastplatsen.

Leden är en del av gåvan från Länsstyrelsen Värmland i samband med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofias giftermål den 13 juni 2015 och heter därmed ”Hertigparets vandringsled”.

Vintertid går dessutom flera skidspår i området och det är tillåtet att åka skoter på markerade skoterleder.

Minnessten med texten: Välkommen till naturreservatet Byamossarna. Högsta beskyddare H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. Prinsparets namnteckningar finns med på stenen.

Minnessten. Foto: Jenny Sander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter (utanför skoterleder) och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • medföra ej kopplad hund,
 • för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: knappt 776 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Arvika kommun, cirka 12 kilometer nordöst från Arvika tätort. Från riksväg 61 till Byamossarna: Sväng från riksväg 61 mot Mangskog i höjd med Edane. På skylten står det att det är 10 kilometer till Mangskog. Kör cirka 9 kilometer och sväng sedan till vänster vid skylten ”Treskog 21”. Kör cirka 5,5 kilometer och sväng igen till vänster mot Övre Fjäll. Efter cirka 1 kilometer kommer man till en korsning där det är skyltat mot Mossen och Bytorpet, sväng till vänster där. Fortsätt sedan förbi Mossen och sväng sedan till höger efter 1,5 km vid skylten mot reservatet och Bytorpet. Efter ytterligare 1 km kommer Bytorpet och strax efter det svänger du av till höger vid ytterligare skylt mot reservatet. Efter 450 m kommer parkeringen till reservatet på vänster sida. Observera att vägen inte underhålls efter Mossen fram till besöksparkeringen vintertid och att tjällossningen kan göra det svårt att ta sig fram sista biten även på våren.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet