Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hösås

Askarna i Hösås hör till de nordligaste förekomsterna i Skandinavien.

Skir vårgrönska i askskog.

Vandringsled i gles askskog. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Naturreservatet Hösås hyser ett av Värmlands få askbestånd. Asken är speciell på flera sätt, dels är det en art som kräver goda näringsförhållanden och erbjuder många andra organismer ett livsutrymme. Exempel på detta är lavar, mossor, svampar, insekter och landsnäckor.

Asken är även ett kulturellt viktigt träd. Asken har använts som foder till djuren genom lövtäkt, så kallad hamling. De insamlade grenarna torkades med löven på. Resterna av en jätteask, det så kallade askmonumentet, är placerade just norr om reservatsgränsen.

Reservatet bildades för att bevara askbeståndet och de växtsamhällen som finns i området samt att främja naturstudier och friluftsliv för allmänheten.

Växter

Den djupa, mullrika jorden i reservatet gynnar inte bara asken utan även den lundartade floran med trolldruva, dvärghäxört, ormbär, stenbär och ekorrbär. På våren kan man njuta av den magnifika vårfloran då vitsippor och blåsippor blommar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar
  • plocka eller gräva upp växter (gäller såväl blomväxter som mossor, lavar och svampar)
  • medföra hund som inte hålls kopplad
  • utan Länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1968

Storlek: 2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss