Jobba hos oss

Vill du arbeta på Värmlands mest mångsidiga myndighet? Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du trivas och göra nytta hos oss på Länsstyrelsen.

Lediga tjänster

 • Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet

  Som beredskapsdirektör, tillika enhetschef, är du verksamhetsansvarig vilket innebär att du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten. Du ansvarar...
 • Avdelningschef samhälle

  Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för...
 • Avdelningschef landsbygd

  Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för...
 • Avdelningschef natur och miljö

  Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för...
 • Handläggare inom biologisk mångfald och naturvård

  Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biostrategi som jobbar med regional miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, uppföljning...
 • Fältkontrollant

  Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller inom jordbrukarstöden samt att dokumentera och bearbeta data. Även andra uppgifter kopplade till...
 • Handläggare Naturtillsyn

  Du kommer att ingå i funktionen Naturtillsyn som består av 6 medarbetare. Gruppen arbetar i huvudsak med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt...
 • Två handläggare inom vattentillsyn

  Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser främst för att arbeta med dammsäkerhet och med miljöanpassning av vattenkraften inom ramen för den nationella...
 • Projektkoordinator

  Länsstyrelsen arbetar med internationella projekt, mer specifikt gränsöverskridande, transnationella och interregionala EU-projekt. Projekten knyter samman...
 • HR-handläggare

  Under en arbetsdag har du en tät dialog med ledning, chefer, medarbetare samt arbetstagarorganisationer. I den operativa delen av ditt uppdrag ger du stöd och...

I korthet

Antal anställda: cirka 220 personer.

Yrken hos oss: jurist, biolog, agronom, samhällsvetare, arkitekt, kommunikatör, webb, veterinär, ingenjör, arkeolog, ekonom, statsvetare, administratör, arkivarie, geolog, personalvetare, m.fl.

Utbildningsvägar: Högskole- eller universitetsutbildning inom våra yrkesområden.

Rekryteringsbehov: Vi har alltid behov av kompetent och välutbildad personal.

Examensarbete och praktik

I den mån vi har plats och möjligheter så tar vi gärna emot praktikanter eller studenter som genomför examensarbeten.

Om du studerar vid Karlstads universitet kan du få information från din programansvarig om lediga praktikplatser/examensarbeten hos oss. Om du studerar någon annanstans, eller har en egen idé om praktik eller examensarbete hos Länsstyrelsen, kan du ta kontakt med oss.

Lediga praktikplatser

Listas inga nedan så har vi inga praktikplatser ute.

Kontakt

HR

Rekrytering och personalfrågor