Jobba hos oss

Vill du arbeta på Värmlands mest mångsidiga myndighet?

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du trivas och göra nytta hos oss på Länsstyrelsen.

Lediga tjänster

Listas inga tjänster nedan så har vi inga tjänster ute.

 • Utvecklingsledare social hållbarhet

  Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid....
 • Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet

  Som beredskapsdirektör, tillika enhetschef, är du verksamhetsansvarig vilket innebär att du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten. Du ansvarar...
 • Upphandlare/inköpare

  Arbetet innebär att du ansvarar för och leder processer för upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Du har ett samordnande ansvar för inköp och du...
 • Handläggare inom fiske

  Du kommer framförallt att arbeta med handläggning inom fiske, fiskförvaltning, fiskevård och biologisk återställning i sjöar och vattendrag. Vissa...
 • Utvecklingsledare Social hållbarhet

  Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid....
 • Miljöskyddshandläggare

  Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet genom tillsynsbesök och dialog med verksamhetsutövarna, handläggning av inkomna...

I korthet

Antal anställda: cirka 220 personer.

Yrken hos oss: jurist, biolog, agronom, samhällsvetare, arkitekt, kommunikatör, webb, veterinär, ingenjör, arkeolog, ekonom, statsvetare, administratör, arkivarie, geolog, personalvetare, m.fl.

Utbildningsvägar: Högskole- eller universitetsutbildning inom våra yrkesområden.

Rekryteringsbehov: Vi har alltid behov av kompetent och välutbildad personal.

Examensarbete och praktik

I den mån vi har plats och möjligheter så tar vi gärna emot praktikanter eller studenter som genomför examensarbeten.

Om du studerar vid Karlstads universitet kan du få information från din programansvarig om lediga praktikplatser/examensarbeten hos oss. Om du studerar någon annanstans, eller har en egen idé om praktik eller examensarbete hos Länsstyrelsen, kan du ta kontakt med oss.

Lediga praktikplatser

Listas inga nedan så har vi inga praktikplatser ute.

Kontakt

HR

Rekrytering och personalfrågor