Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Klipphällar sticker ut i vattnet. På land växer gamla tallar.

Bergviks udde är ett kommunalt reservat. Karlstads kommun har restaurerat strandängen vid Bergviks udde som nu betas av kossor. Sedan strandängen öppnades upp och började betas igen har fler fågelarter sökt sig till området. Här kan du se och höra fåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och skäggdopping.

Djur och natur

Udden är ett skogsområde som nästan helt består av tallskog med inslag av hällmarker och klippor längs uddens södra strand. Mindre delar med svämlövskog och inslag av andra lövträdslag och gran förekommer på olika håll i området.

Udden ligger upphöjt ovan vattnet med berg i dagen (hällmarker) och klippor längs med stränderna, i synnerhet i de södra och västra delarna.

Skogen på Bergviks udde består i huvudsak av ett bestånd med äldre tall, där det dominerande trädskiktet är över 100 år gammalt och i många fall närmare 200 år. Nära stränderna framträder hällarna särskilt tydligt och där finns inslag av riktigt gamla tallar som i vissa fall är flera hundra år gamla. Det finns spridda, men sparsamma förekomster av björk, asp och sälg, samt en del död ved.

I området finns ett rikt växt- och djurliv. Här har hittats flera naturvårds­ intressanta vedinsekter, svampar och fågelarter. Bland annat finns tallticka (Porodaedalea pini, NT) i området
som är en av kommunens ansvarsarter.

Inför ditt besök

Fram till strandängen går det bra att ta sig fram även med barnvagn eller rullstol. Naturstigen runt udden är delvis kuperad och går längst ut på udden på klippor.

Vandringsleden till Bergviks udde är 1,5 kilometer lång och startar vid parkeringen intill Bergviksvägen. Längs leden passerar du en fin strandäng och ute på udden finns gammal hällmarkstallskog och klippstränder. På flera ställen finns bänkar där du kan vila eller njuta av en medhavd fikakorg. Här finns också en anlagd grillplats och informationstavlor. Mer information om området hittar du hos Karlstads kommun.

Bergviks udde, Karlstads kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:
 • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar,
  stående eller omkullfallna.
 • Skada eller ta bort döda grova grenar.
 • Plocka mossor, lavar eller svampar av annat slag än matsvamp.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd,
  fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
 • Tippa eller anordna upplag.
 • Skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.
 • Medföra sällskapsdjur som inte är kopplat under perioden 1 mars –
  20 augusti.
 • Framföra cykel eller annat fordon.
 • Rida eller leda häst.
 • Göra upp eld på annan plats än förevisade grillplatser.
Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:
 • Anordna läger, idrottstävlingar eller andra liknande evenemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Karlstads kommun, cirka fem kilometer väster om centrala Karlstad. Området är lätt att nå med både cykel, lokalbuss nummer 1 eller 56 och med bil. Kommer du med bil åker du E18 från Karlstad mot Oslo. Sväng sen av mot Bergviks köpcentrum och IKEA. Håll vänster direkt efter IKEA.

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: cirka 12 hektar

Markägare: Karlstads kommun

Förvaltare: Karlstads kommun

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss