Råbäcken

Skog som omger det värdefulla vattendraget Råbäcken.

Råbäcken

Foto: Fredrik Wilde.

Området består mest av tallskog och äldre blandsumpskog. Sumpskogen innehåller gran och många lövträd som till exempel glasbjörk.

Reservatet bildades för att bevara värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald. Nu kommer skogen i reservatet att få utvecklas fritt och den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas.

Råbäcken rinner genom naturreservatet och fortsätter ut i Likan och Klarälven. De båda vattendragen ingår i Natura 2000 som är ett ekologiskt nätverk av skyddade områden i EU.

Djur och växter

I naturreservatet finns gamla lövträd, långsamväxande granar, en fuktig miljö och död ved, bland annat genom påverkan av bäver. Det skapar bra livsmiljöer för sällsynta arter som violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana och den salladsliknande lunglaven Lobaria pulmonaria.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 3,5 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss