Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Visnums stormosse

En av länets största gölmossar, med ett hundratal relativt små gölar.

Myr med två öppna vattenspeglar. Längre bort syns trädbeklädd myrholme och i förgrunden finns en liten tall. Myren skiftar i grönt och rött, beroende på vilken typ av växtlighet som finns där.

Visnums Stormosse.

Visnums Stormosse ligger i Kristinehamns kommun. Mossen är med i myrskyddsplanen och den är dessutom upptagen i Natura 2000 nätverket.

Området, som är cirka 350 hektar stort, består av en koncentrisk mosse med riklig förekomst av relativt små gölar. Breda intermediära och fattiga laggkärr omger den östra och västra delen av mossen. Mossen omges mestadels av trivial skogsmark, men inom reservatet finns talldominerade myrholmar, lövsumpskog och blandsumpskogar, varav viss del är klassade som nyckelbiotoper.

Djur och växter

Mossen har länge varit känd för sitt rika fågelliv. På mossen häckar flera mindre vanliga och störningskänsliga arter t.ex. trana, ljungpipare, grönbena och enkelbeckasin och det finns gamla uppgifter om förekomst av pilgrimsfalk och fiskgjuse, dessa fåglar har däremot försvunnit från mossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • framföra fordon,
  • medföra hund som inte är kopplad.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Undantag:

  • Föreskriften om förbud mot att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 356 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss