Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om Länsstyrelsen Värmland

Växt i motljus, @mostphotos Erik Nygren

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland.

En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Exempel på detta kan vara att ge företag ekonomiskt stöd, uppmuntra kommunerna i arbetet för ett jämställt samhälle, skydda miljöer och kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt.

Vår vision

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Vår värdegrund

Vi följer den statliga värdegrunden som består av sex grundläggande rättsliga principer:

 • demokrati,
 • legalitet,
 • objektivitet,
 • åsiktsfrihet,
 • respekt för lika värde, frihet och värdighet,
 • effektivitet och service.

Vår verksamhetsstrategi

Länsstyrelsen Värmland arbetar utifrån kunskap, helhetssyn och den statliga värdegrundens sex principer. För att nå detta har vi satt upp dessa tre bärande verksamhetsprinciper:

 1. Vi samverkar
 2. Vi främjar tidig dialog
 3. Vi utvecklar våra arbetssätt

Hållbar utveckling med Agenda 2030

Vi har en viktig uppgift i att verka för landsbygdsutveckling och värmländskt näringsliv. Värmland är ett län med cirka 70 procent skog, tusentals sjöar och vattendrag. Vi gör ständiga åtgärder för att värna och skydda miljön.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Länsstyrelsen bidrar till de globala målen och ett hållbart Värmland genom alla de riksdagsbundna mål och nationella strategier som styr vår verksamhet.

Om länet

Värmlands län sträcker sig genom fem klimatzoner: från slalombackar i norr till naturskön skärgård i söder. Skog och närhet till vatten dominerar länet och erbjuder gott om livsutrymme med i genomsnitt 16 invånare per kvadratkilometer. Förutom Sveriges största sjö, Vänern, finns här tusentals mindre sjöar och otaliga kilometer med större och mindre vattendrag.

Det ursprungliga namnet på landskapet är ”Värmarnas land” Det kommer sig troligen från Borgviksälvens tidigare namn ”Värma”. Betydelsen står sannolikt för ett sjudande vatten som aldrig fryser och den återfinns även i namn som ”Värmeln”, ”Värmskog” och ”Värmerud”.

Vi ska verka för det som är bäst för hela länet och måste ofta väga samman flera olika intressen. Vår uppgift är att göra samlade bedömningar och att söka hållbara lösningar.

Fakta om Värmlands län

 • Länet består av 16 kommuner
 • I länet bor ungefär 284 000 invånare
 • Länets yta är 17 519 km²
 • Länet Värmland bildades 1779 då landsdelen styckades av från Örebro län
 • Värmlands läns residensstad är Karlstad
 • Georg Andrén är landshövding från och med 9 december 2019.

Värmlands län, Regionfakta.se Länk till annan webbplats.

Landshövdingen i Värmlands län

Landshövding Kenneth Johansson

Georg Andrén är landshövding för Värmlands län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Värmland gäller från och med 9 december 2019 till och med 31 januari 2025.

Landshövdingens kalender

Landshövding och länsledning

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss