Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hån

Brandpåverkad barrnaturskog i kraftig västsluttning

Öppen glänta i blandskog där solen lyser ner i blåbärsriset.

Naturreservatet Hån utgörs huvudsakligen av en markant västsluttning öster om sjön Stora Hån.

Området är bitvis blockigt. Skogen är tämligen varierad, det finns både tall- och grandominerande partier och inslaget av äldre lövträd är tämligen gott.

De talldominerade partierna har oftast en påtaglig underväxt av senvuxen gran och det är i dessa områden som de tydligaste spåren av äldre bränder kan ses. I andra delar dominerar senvuxna granar.

Tillgången på död ved är överlag god, bitvis riklig, och återfinns både i form av torrakor och lågor av varierande dimensioner. Större delen av området utgörs av nyckelbiotoper.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • framföra motordrivet fordon,
 • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
 • medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte är kopplat,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

 • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Förbud om att framföra motorfordon gäller inte på befintlig bilväg. Förbud om att medföra hund som är kopplat gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Cirka 49 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer nordväst om Sysslebäck. Från Likenäs: Sväng höger vid Ica, mot Malungsfors och Liksjöarna. Efter 1,3 kilometer, håll vänster där vägen delar sig. Efter ytterligare 3,6 kilometer, sväng vänster. Följ denna väg 16,3 kilometer till parkeringsplatsen som ligger på vänster sida vid en vägkorsning, mitt emot en mindre tjärn på höger sida av vägen. Från Sysslebäck: Sväng in mot Långbergets sporthotell. Följ vägen i 13,7 kilometer, infarten till Långberget passeras efter cirka 10 kilometer. Vid dammen vid Eggsjönns norra ände håller man höger vid två tillfällen och fortsätter på vägen som går längs Eggsjöns östra strand. Cirka 6 kilometer efter dammen, strax efter Eggsjöns sydände, når man parkeringen vid en vägkorsning, mitt emot en mindre tjärn på vänster sida av vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss