Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ritamäki

Ritamäki är en av Sveriges bäst bevarade finngårdar och den sista finngård i Sverige som bebotts och brukats på traditionellt vis. Årlig lieslåtter bevarar ängsfloran med bland annat fältgentiana och slåtterblomma.

Ritamäki rökstuga på en kulle med betad mark som omger den.

Ritamäki rökstuga. Foto: Lars Furuholm

Markerna runt Ritamäki brukades enligt gamla traditionella metoder så sent som under 1964 då syskonen Beda och Henning Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Byggnaderna ägs av Lekvattnets hembygdsförening Länk till annan webbplats..

Reservatet bildades för att bevara det gamla odlingslandskapet och dess kultur- och naturvärden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Djur och växter

Den biologiska mångfalden är stor. De växter som återfinns inom reservatet är till stor del typiska "slåtterväxter". Med slåtterväxter menas att växterna är beroende av att markerna årligen slås efter blomningen. Hit hör fältgentiana, slåtterfibbla, slåtterblomma, höskallra, ormrot och darrgräs.

Inför ditt besök

Sommartid visas gården för besökare av Lekvattnets hembygdsförening som även serverar kaffe.

En byggnad belägen på en kulle. Folk fikar runtomkring.

Ritamäki ligger vackert beläget och är en av de bäst bevarade Finngårdarna i Värmland. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller träd­svampar,
 • medföra ej kopplad hund,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Gården är byggnadsminne och skyddet omfattar alla byggnader på gården.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1993, reviderat 2010

Storlek: 18 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 10 kilometer sydväst om Lekvattnets kyrka. Ritamäki ligger bara någon kilometer från den norska gränsen. I Lekvattnet är det skyltat Ritamäki. Följ skyltarna ungefär 10 kilometer fram till parkeringen vid sjön Lomsen. Från parkeringen är det cirka 1,5 kilometer markerad stig upp till Ritamäki. Stigen är relativt brant och stenig. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss