Brånberget

De krumma björkarna och inslaget av dvärgbjörk ger, liksom fågellivet med arter som lavskrika, dalripa och bergfink, Brånberget en typisk norrländsk prägel.

Gamla tallar i kanten av myr.

Vy över myr på Brånberget. Foto: Jan Wirtberg.

I reservatet har det brunnit flera gånger och växtligheten består därför mest av gles tallskog. Brånbergets östra brant domineras däremot av gran. Här är klimatet svalare och betydligt fuktigare och vegetationen är artrik.

Reservatet bildades för att bevara en stor sammanhängande yta med en väsentligen opåverkad natur och livsmiljö för flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Många lavar och vedsvampar som hör hemma i orörda skogar finns här t.ex. trådbrosklav, lunglav, rynkskinn och ullticka. Däggdjur som älg, mård, hare och räv lämnar sina visitkort i form av spillning lite här och var. Även de stora rovdjuren lo, varg och björn rör sig i området, men det är få förunnat att få se dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 316 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 7 kilometer norr om Höljes. Tag väg 62 norrut till Höljes, kör igenom samhället och över Klarälven. Följ skyltarna mot "Telemast". Vid den tredje (och sista) skylten "Telemast" - fortsätt rakt fram. Efter cirka 3 kilometer från denna korsning slutar vägen söder om Fiskhusberget. Därifrån är det en kort promenad, längs markerad stig, via Fiskhustjärnen till Brånbergets västra sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss