Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gårdsviksfjället

En gammal knotig tallskog och milsvid utsikt ger fina naturupplevelser.

Mellan tallarnas stammar tittar en älg mot fotografen.

Älg i tallskog. Foto Jenny Sander.

Naturreservatet har bildats för att skydda gammal lövsumpskog, hällmarkstallskog samt frodig granskog. Betydande areal ingår där skötselåtgärder för att restaurera och nyskapa naturvärden i yngre lövskog har planerats.

Djur och växter

I området har flera hotade och ovanliga djur och växter hittats, t.ex. kandelabersvamp, dvärgbägarlav och jättesvampmal. Den sistnämnda har mycket långsam spridning och dess larver lever i döda lövträd, främst björk, som angripits av fnöskticka. Här finns även en rik förekomst av lövskogsberoende fåglar.

Vid naturvårdsgallringen togs granen ut och kvar finns en ljus björkskog.

Naturvårdsgallrad skog. Foto Jenny Sander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar, i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 158 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Säffle kommun, cirka 4,5 kilometer sydväst om Värmskogs kyrka. Naturreservatet Gårdsviksfjället ligger vid Gårdsvik i Säffle kommun men berör även Arvika och Grums kommuner. Mitt i byn Gårdsvik (cirka 5 kilometer sydväst om Värmskog) svänger man av på en liten grusväg mot nordväst. Vid vägens slut finns parkeringsplats. OBS ! Under perioden 18-19 juni kan tillfartsvägen till reservatet komma att vara avstängd på grund av vägarbete cirka 700 meter innan parkeringsplatsen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss