Kanan

Här trivs marksvampar som lever tillsammans med gran.

Vitsippor på backen runt en göl i skogen.

Småvatten i näringsrik granskog. Foto Gunnar Lagerkvist.

Naturreservatet har bildats för att skydda ett område med näringsrik granskog vilket är en relativt sällsynt naturtyp inom skyddade områden i länet.

Djur och växter

Den största delen av naturreservatet utgörs av fuktiga dalgångar med rörligt markvatten i ett grönstenspåverkat och kuperat terrängavsnitt. Den bördiga och basiska marken i kombination med den äldre granskogen ger lämpliga förutsättningar för en speciell flora av marksvampar som lever i symbios med gran. I området har man bl.a. hittat den starkt hotade svampen blåtryffel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Utan Länsstyrelsen tillstånd är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter och musslor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 14 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, ca 2 km nordost om Långserud.

Vägbeskrivning: Från Karlstad ta väg E18 mot Årjäng. I Långserud, sväng höger mot Långserud kyrka. Kör ca 400 m och sväng höger mot Strand. Kör därefter drygt 1 km, sväng höger strax innan Strands gård. Följ vägen ca 1 km till en y-korsning. Naturreservatets parkeringsplats ligger strax efter och till höger om denna korsning.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss