Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storhöjden

Storhöjden – tallskog och lövrika branter.

I förgrunden ser man hur en familj sitter på hällarna och blickar ut över utsikten. Bredvid familjen finns stora tallar och i fjärran syns en blandning av barrskog och lövskog.

Utsikt från Storhöjden

Området utgörs av en höjd lokaliserad i nord-sydlig riktning, med en brant västsida och en sluttande östsida. På toppen finns en höjdplatå som sluttar svagt mot norr och söder. I den västra branten finns omfattande rasbranter och blockrik terräng, medan inslaget av hällmarker är högt uppe på platån. I den östra sluttningen är mikroklimatet fuktigare och det finns rörligt markvatten i delar av området. Inslaget av mer krävande växter, t.ex. tibast och blåsippa, är högt i och nedanför branten, vilket antyder inslag av grönstenar i berggrunden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • elda.

Undantag:

  • Förbudet att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: Cirka 93 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss