Martatjärnsskogen

Det ostörda läget och mosaiken av gammal skog och vidsträckta myrar ger Martatjärnsskogen vildmarkskaraktär.

På bilden ser man hur myren breder ut sig framåt och hur marken går från torrare invid skogskanten till blötare längre ut. Närmast myren finns senväxta klena tallar och längre bort ser man hur skogsområden flikar in i myren. Foto Helena Malmestrand.

Skogs- och myrmosaik.

Martatjärnsskogen ligger på höjdområdet ovanför Klarälvens dalgång och består av ett flackt område med skogs-och myrmosaik samt mindre tjärnar som gett reservatets dess namn.

Skogen domineras av gammal tallskog men här finns även inslag av granskog och barrblandskog.

Trädåldern är cirka 200 år med inslag av ännu äldre tallar. Här finns gott om träd med så kallad pansarbark, platt krona och krumma hängande grenar. Området är präglat av skogsbränder som skapat de gamla tallågor och brandstubbar som är viktiga och sällsynta strukturer i dagens skogslandskap.

Området är tillsammans med intilliggande naturreservat attraktivt för besökare som söker naturupplevelser i form av naturskog och vidsträckta myrar i en vacker och ostörd miljö.

En stor mängd hotade arter har påträffats i reservatet och på många ställen är träden draperade av långa nystan av garnlav.

Foto där man ser hur blockig terrängen är, hur grov bark det finns på de gamla tallarna och att skogen är åldersvarierad. Foto Helena Malmestrand.

Gammal tallskog.

Inför ditt besök

Det finns inga anordningar som parkering eller rastplatser i området. Du är välkommen att ta dig runt på egen hand.

Närmsta parkering ligger vid Vimyrens naturreservat, strax söder om Martatjärnsskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Undantag

Förbudet mot att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg.

Förbudet gäller inte heller körning med snöskoter på led som är märkt med röda ledkryss och som markerats på karta i bilaga 2.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 213,4 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun, cirka en mil söder om Stöllet. Från Ekshärad: Ta väg 239 mot Torsby från Ekshärad. Vid Knappåsen sväng höger och åk norrut förbi avtagsvägarna Segenässätern och Nordtorpsätern. Efter cirka 12 kilometer kommer man fram till södra reservatsgränsen. Från Torsby: Kör E45 norrut. Efter cirka 30 kilometer sväng höger in på Knappåsvägen. Efter cirka 7 kilometer når man reservatets norra gräns. Parkering finns vid Vimyrens naturreservat. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss