Rännberg

Rännberget, med sina 521 meter över havet, är en mäktig karaktär i landskapet. Utsikten från bergets topp är utan tvekan en av de mest imponerande Värmland kan bjuda på.

Vidunderlig utsikt.

Utsikt från Rännberg. Foto: Johanna Malmgren.

Reservatet bildades för att bevara ett hyperitberg med lövdominerade skogsbestånd och en mångfald av växt- och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Rännberget är sedan lång tid känt för sin rika flora som är speciellt framträdande i partier med rörligt grundvatten och utmed bäckraviner. Stora bestånd av ormbunkar t.ex. strutbräken i kombination med hassel och lövträd, som alm och gråal, gör att man varma sommardagar förleds man tro att man är i en tropisk miljö.

Är man botaniskt intresserad erbjuder de båda ledslingorna norr och söder om stigen mycket att njuta. Tidig vår blommar blåsippor i mängd tillsammans med doftande tibast. Under försommartid står strutbräken, hässleklockor och tolta drygt midjehögt utmed leden.

Den fuktiga miljön, tillsammans med den frodiga floran och döda och döende träd gynnar insektslivet men också skyddsvärda svampar och lavar. Den stora variationen av blommande växter tilldrar sig främst fjärilarnas intresse t.ex. nätådrig parkmätare och rotstrecksjordfly.

Ormbunkshav på våren.

Strutbräken.

Inför ditt besök

Vid parkeringen finns en informationstavla.

Den markerade stigen upp till Dansarhallen på toppen är brant och krävande men om man tar det i sin egen takt så är det väl värt besväret. Vid två platser utmed stigen finns enkel bänk att vila på. På toppen finns tre rastbord, torrdass samt raststuga med bänkar för fikastunder vid dåligt väder.

Vid informationstavlan i norr finns en led som ansluter till den så kallade Finnskogsleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada eller ta bort träd och buskar, plocka eller gräva upp växter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet vid exempelvis yngelplatser,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur t.ex. landsnäckor,
 • medföra okopplad hund liksom annat husdjur,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • framföra alla slag av motordrivet fordon,
 • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 90 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 8 kilometer nordväst om Östmark. Från Torsby kör man till Östmark och fortsätter mot Kongsvinger. Cirka 3 kilometer norr om Lämbacken, på vänster sida, finns en parkering. Härifrån följer man den markerade stigen upp till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss