Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lisselberget

Skogen har brunnit vid flera tillfällen. På vissa stubbar finns spår efter fem olika bränder.

Utsiktsbild över skogslandskap.

Vy Lisselberget

Reservatet bildades för att bevara gammal, naturskogsartad barrskog. I reservatet finns många döda träd, både liggande - lågor - och stående - torrakor. I norra delen finns några riktigt gamla, grova tallar som fortfarande lever.

Djur och växter

Lisselberget är den första fyndplatsen i Värmland för flera sällsynta vedlevande insekter, t ex robust mögelbagge. Många andra rödlistade arter har också hittats i området, t.ex. broktagel och gräddporing.

Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett observeras regelbundet i området och har man tur kan man även få se gråspett och lavskrika.

Anordningar

I dagsläget finns inga besöksanordningar i reservatet. Nordvärmlandsleden, markerad i gult på kartan, passerar väster om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, samt död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 281 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, ca 5 km öster om Sysslebäck. Från väg 62, strax söder om Sysslebäck och 3 km norr om Ransby, ta grusväg österut och följ skyltning mot Vandrarhem/Ransbysätern. Efter ca 10 km, strax innan Ransbysätern, sväng vänster och fortsätt knappt 2 km fram till reservatet. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss