Lisselberget

Skogen har brunnit vid flera tillfällen. På vissa stubbar finns spår efter fem olika bränder.

Utsiktsbild över skogslandskap.

Vy Lisselberget

Reservatet bildades för att bevara gammal, naturskogsartad barrskog. I reservatet finns många döda träd, både liggande - lågor - och stående - torrakor. I norra delen finns några riktigt gamla, grova tallar som fortfarande lever.

Djur och växter

Lisselberget är den första fyndplatsen i Värmland för flera sällsynta vedlevande insekter, t ex robust mögelbagge. Många andra rödlistade arter har också hittats i området, t.ex. broktagel och gräddporing.

Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett observeras regelbundet i området och har man tur kan man även få se gråspett och lavskrika.

Anordningar

I dagsläget finns inga besöksanordningar i reservatet. Nordvärmlandsleden, markerad i gult på kartan, passerar väster om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, samt död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 281 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, ca 5 km öster om Sysslebäck. Från väg 62, strax söder om Sysslebäck och 3 km norr om Ransby, ta grusväg österut och följ skyltning mot Vandrarhem/Ransbysätern. Efter ca 10 km, strax innan Ransbysätern, sväng vänster och fortsätt knappt 2 km fram till reservatet. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss