Gockoöarna

Trolskt och storblockigt skogs-myrreservat i en i övrigt hårt brukad skogsmiljö.

Naturreservatet Gockoöarna bildades för att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar och våtmarker. Området består av blockrika skogbeklädda åsar i ett varierat myrlandskap. Skogen är gles och består mest av tall och gran och fast träden inte är äldre än ca 100 år så har den börjat få naturskogskvaliteter genom den pågående självgallringen som skapat och skapar död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • ​samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd, stående eller omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • göra upp eld,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 64 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Kristinehamns kommun, strax norr om sjön Vismen, en mil öster om Kristinehamns tätort.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss